نشست هم اندیشی با حضور دکتر شهریاری، آیت الله محامی و مولوی عبدالحمید
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۲:۴۱ 167

نشست هم اندیشی با حضور دکتر شهریاری، آیت الله محامی و مولوی عبدالحمید

نشست هم اندیشی با حضور دکتر شهریاری، آیت الله محامی و مولوی عبدالحمید