سخنرانی دکتر شهریاری و مولوی عبدالحمید در مسجد جامع مکی زاهدان
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۲:۴۱ 220

سخنرانی دکتر شهریاری و مولوی عبدالحمید در مسجد جامع مکی زاهدان

سخنرانی دکتر شهریاری و مولوی عبدالحمید در مسجد جامع مکی زاهدان