حضور دبیرکل مجمع تقریب در مراسم نماز جمعه شیراز
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۲:۴۱ 187

حضور دبیرکل مجمع تقریب در مراسم نماز جمعه شیراز

حضور دبیرکل مجمع تقریب در مراسم نماز جمعه شیراز