نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۰۹:۴۱ 197

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی