حضور دکتر شهریاری در نشست گروه چشم‌انداز راهبردی "روسیه جهان اسلام" در جده
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴:۴۱ 316

حضور دکتر شهریاری در نشست گروه چشم‌انداز راهبردی "روسیه جهان اسلام" در جده

عربستان سعودی، امروز چهارشنبه 3 آذرماه 1400 میزبان نشست "گروه چشم‌انداز راهبردی روسیه-جهان اسلام" با موضوع "گفت‌وگو و چشم‌انداز همکاری" بود.