نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 26 دی ماه 1400
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۱:۳۱ 545

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 26 دی ماه 1400

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 26 دی ماه 1400