مسؤولیت ها و تقدیرها
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۱:۵۷ 1727

مسؤولیت ها و تقدیرها

 1. احکام وانتصابها :
  * عضویت در شورای تخصصی پژوهش حوزه .
  * مشاور مدیر حوزه های علمیه در امور فناوری اطلاعات و فضای مجازی .
  * عضویت هیأت امنای سازمان سمت .
  * ریاست مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور ۱۳۹۱ .
  * معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوهً قضاییه ۱۳۹۱ .
  * عضویت شورای علمی زبان و رایانهً فرهنگستان ۱۳۹۰ .
  * ریاست کمیته عدالت الکترونیک دولت ۱۳۹۰ .
  * عضو شورای مرکز نشر دانشگاهی با حکم وزیر علوم ۱۳۸۸ .
  * ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهً قضاییه ۱۳۸۸ .
  * مسؤلیت کمیتهً دین و جامعهً اطلاعاتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۶ .
  * معاونت پژوهشی سارمان سمت ۱۳۸۶ .
  * عضویت هیأت امنای منطقهً دو پژوهشی .
  * مدیریت گروه فلسفه سازمان سمت .
  * عضو کارگروه مشترک علم و فناوری برنامه پنجم .
  * انتصاب به عنوان عضو کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب اسلامی ۱۳۸۵ .
  * ریاست مرکز تحقیق و توسعهً علوم انسانی «سمت» ۱۳۸۴ .
  * انتصاب به عنوان دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی ۱۳۸۴ .
  * یکی از ادوار انتصاب به مدیریت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور ۱۳۸۳ .

 2. تقدیرها وجوایز :


  تقدیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
                           تقدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه از تلاش‌های پژوهشی

                              انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر سازمان سمت
                       تقدیر رییس دانشگاه تهران از کتاب فلسفهً اخلاق در تفکر غرب
                          انتخاب کتاب در پی فضیلت به عنوان کتاب سال حوزه

                    تقدیر وزیر ارشاد از پژوهش شورا در فتوا به عنوان پژوهش دینی برتر سال
  تقدیر وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی در جشنواره رسانه‌های دیجیتال


  تقدیر وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی از نرم‌افزار دانشنامه نبوی ۱۳۸۷


  انتخاب کتاب فلسفهً اخلاق در تفکر غرب به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران


  انتخاب کتاب در پی فضیلت به عنوان کتاب فصل ۱۳۹۰