کتابخانه صوتی تصویری

کتابخانه صوتی تصویری

کتابخانه صوتی تصویری

این مرکز اقدام به تأسیس کتابخانه صوتی و تصویری نمود که در آن فیلم ها و عکس هایی از گردهمایی ها و کنفرانس های زیر جمع آوری شده است:

1 ـ 350 حلقه فیلم (VHS) و 150 نوار کاست وبالغ بر 5000 عکس از کنفرانس های بین المللی وحدت اسلامی (از پنجمین تابیست وهفتمین کنفرانس)

ودیگر همایش های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.

2 ـ سمینارها و گردهمایی های بین المللی تقریب مذاهب اسلامی که همه ساله از سوی بعثه مقام معظم رهبری و با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مکه مکرمه برگزار می گردد.

3 ـ سمینارها و گردهمایی هایی که مجمع جهانی تقریب در داخل و خارج از کشور برگزار می کند.

4 ـ مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی دبیر کل و دیگر مسئولان مجمع.

5 ـ جمع ونگهداری بیش از 100 حلقه فیلم (DV) ضبط شده توسط مرکز اطلاع رسانی مجمع از جلسات ودیدار های دبیر کل با مراجع، علما، اساتید ومسئولان.

همچنان زیارت ودیدارهای میهمانان مجمع جهانی تقریب در شهر مقدس قم.