۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۰۳:۳۰ 12922

درباره مجمع

پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و ايجاد يک حکومت اسلامى توسط بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى(ره)، زمينه‌ساز گسترش اين تلاش در ميان مسلمانان گرديد. طرح شعار وحدت و اهتمام ويژه امام راحل به اين انديشه راهبردى در قانون اساسى جمهورى اسلامى تبلور يافت؛ آنجا که بيان مى گردد پيروان مذاهب اسلامى از آزادى کامل در پايبندي به اعتقادات خويش ب...