مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
یکشنبه 1/اسفند/1395 هـ بیانیه تجمع علمای مسلمین لبنان پیرامون مسائل جهان اسلام   ائمه جمعه اهل سنت استان گلستان: تفرقه و جدایی مذاهب اسلامی به ضرر جوامع مسلمان است   آیت الله اراکی در همایش وحدت و تمدن نوین اسلامی در دانشگاه همدرد دهلی: حمله به وحدت اسلامی مهمترین چالشی اساسی است که اکنون امت اسلامی با آن مواجه است   متکی در همایش وحدت و تمدن سازی نوین اسلامی در دانشگاه همدرد دهلی: در وحدت تمدن شکل می گیرد/ تمدن ها نوعا در زادگاه ادیان پدیدار شده اند   با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب: همایش وحدت و تمدن نوین اسلامی در دهلی برگزار شد   آیت الله اراکی در دیدار وزیر امور اقلیت های هند: مجمع محلی تقریب مذاهب اسلامی در هند ایجاد خواهد شد   آیت الله اراکی در دیدار با امیر و اعضای شورای مرکزی جماعت اسلامی هند: امروز ضرورت وحدت بین مسلمین بیش از هر زمان دیگری است   رییس‌ جمهوری پیش از عزیمت به عمان و کویت : شیعه هراسی و سنی هراسی ساخته و پرداخته بیگانگان است/ امروز همه باید به فکر وحدت بیشتر با یکدیگر باشیم   آیت الله اراکی در نشست هم اندیشی علمای شیعه دهلی: محبت به اهل بیت رسول الله(ص) منشأ وحدت در میان امت اسلامی است   آیت الله اراکی در جمع اساتید و طلاب حوزه علمیه ناظمیه لکهنو: بازگشت به معارف قرآنی و سنت رسول الله و معارف ائمه اطهار وحدت مسلمین را احیا می کند   متکی در کنفرانس اتحاد اسلامی در لکهنو هند: وحدت امت اسلامی نسخه شفا بخش بیماری سرطان گونه تفرقه است   آیت الله اراکی در کنفرانس اتحاد اسلامی در لکهنو: هدف اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی جلوگیری از شکل گیری امت واحده است/ قرائت فتوای مقام معظم رهبری   آیت الله اراکی در نشست خبری در شهر لکهنو هند تأکید کرد: امروز شاهد همگرایی بیشتری میان مذاهب اسلامی هستیم/همکاری علمای هندوستان با مجمع جهانی تقریب در راه ایجاد همگرایی میان مذاهب اسلامی   آیت الله اراکی در نشست علمای برجسته شیعه و سنی حیدرآباد: جامعه اسلامی هندوستان می تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد وحدت در جهان اسلام ایفا کند   آیت الله اراکی در سمینار اتحاد امت در سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در حیدرآباد: اهل بیت رسول الله(ص) محور وحدت امت اسلامی هستند   مولوی سلامی در سمینار اتحاد امت در حیدرآباد تأکید کرد: سیره اهل بیت بهترین الگو برای شیعه و سنی   سمینار اتحاد امت در سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در حیدر آباد هند برگزار شد   دیدار علما و خطبای تشیع جنوب هند با آیت الله اراکی   رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در دیدار با نخبگان افغانستانی: گروه‎های تکفیری و توطئه‎ قدرت‎های استکبار دو خطر مهم برای جهان اسلام است   هشدار تجمع علمای مسلمان لبنان نسبت به فتنه تهدید کننده وحدت اسلامی  
الصفحة الرئيسية »  المجلات »   » 
دفعات بازدید: «٣٤٤٧٣»
دفعات بازدید: «٣١٤٢٢»
دفعات بازدید: «٣٦٠٥٥»
دفعات بازدید: «٢٣٨٦٩»
دفعات بازدید: «١١٨٩٣»
دفعات بازدید: «١٦٠٨٩»
دفعات بازدید: «١٤١٧٥»
دفعات بازدید: «١٣٣١٢»
دفعات بازدید: «١٤٥٤٩»
دفعات بازدید: «١٣١٩٥»
دفعات بازدید: «١٤٤٤٧»
دفعات بازدید: «١٥١١٢»
دفعات بازدید: «١٣٢٦٢»
دفعات بازدید: «١٣١٩٢»
دفعات بازدید: «١٤١٩٢»
دفعات بازدید: «١٣٤٩٦»
دفعات بازدید: «١٣٩٥٠»
دفعات بازدید: «١٣٠٦١»
دفعات بازدید: «١٤٤٢٧»
دفعات بازدید: «١٣٥٥٥»
دفعات بازدید: «١٢٨٢٥»
دفعات بازدید: «١٤٦٥٦»
دفعات بازدید: «١٢١٢١»
دفعات بازدید: «١٢١٢٠»
دفعات بازدید: «١٤٣٤٢»
دفعات بازدید: «١٤٥٢٧»
دفعات بازدید: «١٥٧٥٩»
دفعات بازدید: «١٦٢٦٥»
دفعات بازدید: «١٦٠١٢»
دفعات بازدید: «١٧٥٦٨»
دفعات بازدید: «١٦٢٩٣»
دفعات بازدید: «١٧٠١٦»
دفعات بازدید: «٢٠٩٣٧»
دفعات بازدید: «١٣٠٤٤»
دفعات بازدید: «١١٥٠١»
دفعات بازدید: «١٦٠٦٠»
دفعات بازدید: «١٦٢٣٢»
دفعات بازدید: «١٧١٥٩»
دفعات بازدید: «١٥٢٤٤»
دفعات بازدید: «١٠١٤٤»
دفعات بازدید: «١٠٨٤٢»
دفعات بازدید: «٨٩٠٠»
دفعات بازدید: «٩٤٦٦»
دفعات بازدید: «١٠٦٠٩»
دفعات بازدید: «١٠٥٥٢»
دفعات بازدید: «٨٤٤٢»
دفعات بازدید: «٩٩٢٠»
دفعات بازدید: «١٠٨٥٤»
دفعات بازدید: «١١٧٢٣»
دفعات بازدید: «١٢٩٥٠»
دفعات بازدید: «٩٨٥٩»
دفعات بازدید: «٢٩٨٨١»
دفعات بازدید: «١٣٣٠٣»
دفعات بازدید: «١٤٥١٠»
دفعات بازدید: «١١٠٦٣»
دفعات بازدید: «١٥٩٣٨»
دفعات بازدید: «١٣٢٧٧»
دفعات بازدید: «١٦٣٦٠»
دفعات بازدید: «١٣٢٢٧»
دفعات بازدید: «١٤٠٥٥»
دفعات بازدید: «٩٧٣٦»
دفعات بازدید: «٩٩٠٥»
دفعات بازدید: «٩٠٩٢»
دفعات بازدید: «١١٨٠٥»
دفعات بازدید: «١١٠٦٤»
دفعات بازدید: «١٠٧٩٤»
دفعات بازدید: «١٤٢٦٥»
دفعات بازدید: «١٥٠٢٥»
دفعات بازدید: «١٣٨٥٣»
دفعات بازدید: «١٦١٩٣»