گالری عکس
صفحه اصلی » گالری عکس »

اولین همایش بزرگ سادات / تهران ـ اسفندماه 1396 ش

80 عکس

سى ویکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1396 ش

408 عکس

اولین نشست بین المللی"اجرای دیپلماسی وحدت" / تهران ـ مهرماه 1396 ش

150 عکس

اولین اجلاس هم اندیشی "اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت در جهان اسلام" / تهران ـ 1396 ش

47 عکس

سفر دبیر کل وهیئت همراه آن به کشور هند / بهمن ماه 1395

200 عکس

چهارمین جشنواره ملی شعر (رسول مهربانی) / قم ـ دیماه 1395 ش

75 عکس

سى امين کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1395 ش

520 عکس

کنفرانس (وحدت اسلامی؛ ضرورت ها و چشم انداز آینده) / اندونزی ، - آذرماه 1395 ش

42 عکس

بیست ونهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1394 ش

470 عکس

اولین اجلاس عمومی اتحادیه علمای مقاومت / بیروت ـ مرداد 1394 ش

105 عکس

دومین جشنواره بین المللی شعر (رسول مهربانی) / قم ـ دیماه 1393 ش

70 عکس

بیست وهشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1393 ش

378 عکس

کنگره جهانی جریان های افراطی وتکفیری از دیدگاه علمای اسلام / قم ـ آذر 1393 ش

132 عکس

همایش بین المللی علمای اسلام در حمایت از مقاومت فلسطین / تهران ـ شهریور 1393 ش

129 عکس

بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی/ تهران ـ 1392ش

157 عکس

بیست وششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1391 ش

280 عکس

آئین معارفه آیت الله محسن اراکی بعنوان دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی25/4/1391

46 عکس

سفر هيئت پاكستاني به سرپرستي وزير اوقاف ايالت بنجاب پاکستان به شهر مقدس قم / تیرماه 1391 ش

40 عکس

بیست وپنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1390 ش

45 عکس

آیت الله تسخیری / رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

110 عکس

کنفرانس حج وامت اسلامی / روسیه ـ قازان ـ 1389 ش

50 عکس

همایش بین المللی امام بروجردی / تهران 1379 ش

15 عکس

کنگره بین المللی یکصدمین سال ارتحال سید جمال الدین اسد آبادی / تهران 1375 ش

20 عکس

کنفرانس بین المللی غدیر / آذربایجان ـ باکو ـ 1386 ش

50 عکس

نمایشگاه انسجام اسلامی / قـم ـ 1386 ش

277 عکس

دیدار شعرای عرب با حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای دامت برکاته

90 عکس

اجلاس مشترک شورای عالی وهیئت رئیسه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی / اصفهان ـ 1384 ش

50 عکس

کنفرانس وحدت امت اسلامی / بیروت ـ 1378 ش

12 عکس

دیدار میهمانان بیست وچهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با مقام معظم رهبری / 1389 ش

80 عکس

بیست وچهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1389 ش

105 عکس

بیست وسومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1388 ش

150 عکس

بیست ودومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1387 ش

50 عکس

بیست ویکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1387 ش

450 عکس

سفر میهمانان بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به شهر قم / تهران ـ 1386 ش

30 عکس

بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1386 ش

220 عکس

نوزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1385 ش

110 عکس

سفر میهمانان هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به شهر قم / 1384 ش

60 عکس

هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1384 ش

200 عکس

هفدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1383 ش

60 عکس

شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1382 ش

150 عکس

پانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1381 ش

4 عکس

چهاردهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1380 ش

80 عکس

سیزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1379 ش

45 عکس

دوازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1378 ش

80 عکس

یازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1377 ش

46 عکس

دهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1376 ش

80 عکس

نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1375 ش

70 عکس

هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1374 ش

60 عکس

هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1373 ش

66 عکس

ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1372 ش

17 عکس

پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1371 ش

80 عکس

دومین همايش مجمع جهانى تقريب / مكه مكرمه ـ 1370 ش

45 عکس

اولين همايش مجمع جهانى تقريب / مكه مكرمه ـ 1369 ش

10 عکس