مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى :بررسی دستاوردهای سی امین کنفرانس وحدت اسلامی ( قسمت اول)
صفحه اصلی » سی امین كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى ـ تهران 1395 

بررسی دستاوردهای سی امین کنفرانس وحدت اسلامی ( قسمت اول)


1395/10/15

بسمه تعالی

نشست تحلیلی این هفته خبرگزاری تقریب

 
 
موضوع نشست : بررسی نتایج و دستاوردهای «سی امین کنفرانس وحدت اسلامی»

میهمان نشست : آقای منوچهر متکی معاون امور بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 

*****


قسمت اول:

مجری نشست تحلیلی: ضمن خوشامد گویی و تشکر  از حضور شما در خبر گزاری تقریب،  با نام خدا،  نشست تحلیلی این هفته را آغاز می کنیم:

       به نظر جنابعالی  سی امین کنفرانس وحدت (در مقایسه با کنفرانس های قبلی)، چه ویژگی ها و مزیت هایی را دارا بود و این امر در ارتباط با تحقق اهداف مجمع جهانی تقریب مذاهب، چه نقشی را ایفا می کرد؟
 
آقای متکی:  بسم ا.. الرحمن الرحیم .  من هم تشکر می کنم از کار فشرده  و برنامه ای که به لحاظ رسانه ای، هم خبرگزاری تقریب و هم مجموع رسانه های ما درامسال در ارتباط با کنفرانس انجام دادند.

    کنفرانس امسال به لحاظ تعداد محدود مدعوین،  به لحاظ برنامه ریزی مشخص برای کنفرانس اعم از نشست های عمومی ( که ما سه نشست عمومی داشتیم ) و چه کمیسیون ها و تعیین اعضای کمیسیون ها و مشخص شدن کمیسیون هر فرد مدعو  و اعلام آن قبل از شروع کنفرانس و بهره گیری رسانه ای از حضور شخصیت های علمی و دینی جهان اسلام به صورت جدی تر توسط رسانه ها، با کنفرانس های قبلی متفاوت بود

       و همین طور تهیه گزارش جامع یکصد صفحه ای از مذاکرات انجام شده در کنفرانس (که آخرین ویرایش هایش را می گذراند و برای اطلاع مسئولان در بخش های مختلف ارسال خواهیم کرد) و فراوانی مقالات وارده ، از ویژگی های دیگر کنفرانس امسال بود و این مطمئناً با توجه به جمع بندی هایی که از مباحث هر کمیسیون و موضوعات کنفرانس صورت گرفته است ، برای ما بطور مشخص، برنامه یک سال آینده را معین می کند.

   و این ها در واقع فهرستی بود از تفاوت های کنفرانس امسال با کنفرانس های سال های گذشته.
 
 
 
مجری نشست تحلیلی:  کدامیک از دو موضوع:  « ضرورت مقابله با تکفیر» و «تدوین استراتژی ده ساله مجمع جهانی تقریب» با استقبال بیشتر مهمانان و شخصیت های شرکت کننده مواجه شد و تصمیمات مهمتر و راهبردی تر در خصوص آن اتخاذ گردید؟

 
آقای متکی: کنفران امسال در شرایطی برگزارشد که روز آغازین آن، مصادف بود با بزرگترین پیروزی مقاومت در سوریه برای آزادسازی حلب و این ضربه سهمگینی بر پیکر داعش و جریان نکفیری بود. به همین دلیل و همانطور که از قبل هم مشهود بود، توجه شرکت کنندگان به این سرفصل کنفرانس یا عنوان کنفرانس یعنی «جریان تکفیر و ضرورت مقابله با آن»،  بیش از سایر موضوعات بود.

    چنانکه از لحاظ فراوانی،  مقالات با موضوع «شناخت جریان تکفیر و ضرورت مقابله با آن» در رده اول قرار داشتند و بعد از آن، مقالات با موضوع فلسطین و سپس مقالاتی که به موضوع وحدت و تمدن سازی نوین اسلامی پرداخته بودند. البته در طول کنفرانس امسال تمامی موضوعات شش کمیسیون  نیز مورد توجه و استقبال قرار گرفتند.

     اما در مورد استراتژی فعالیت های ده ساله مجمع جهانی تقریب ، ما بعد از 12سال این موضوع را در دستورکار این قرار دادیم و قبل از برگزاری اجلاس، در خصوص آن اطلاع رسانی کرده بودیم.  بررسی این موضوع یک کار تکنیکی و یک کار فنی و حرفه ای و تخصصی بود  که ابتدا  در جلسه شورای عالی مجمع تقریب و سپس در جلسه خاص مجمع عمومی مورد بررسی قرار گرفت.


     البته این بررسی هنوز تمام نشده و بناست هنوز نظریاتی را دریافت بکنیم  و نهایتاً جمع بندی پایانی را به اطلاع اعضای شورای عالی و مجمع  عمومی، به عنوان نقشه راه ده سال آینده فعالیت مجمع تقریب، می رسانیم .  
بهر ترتیب در اجلاس امسال، بیشترین توجه به همان موضوع ضرورت شناخت جریان های تکفیری و مقابله با این جریان ها بود.
 
 
مجری نشست تحلیلی:  همانگونه که مستحضرید در بندهایی از بیانیه پایانی، به موضوع تاسیس مراکز و مؤسساتی اشاره شده است؛ چنانکه در بندهای اولیه این بیانیه، از یک سو به لزوم «تشکیل مراکز مطالعات اجتماعی و فکری انحرافات اعتقادی "جریان تکفیر" جهت خشکاندن عوامل پیدایش این جریان» اشاره دارد و از یک سو هم، بر اهمیت پیگیری فعالیت های رسانه های ارتباط جمعیِ ترویج کننده افکارتکفیری تاکید دارد. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

 
آقای متکی:  بیانیه کنفرانس در واقع یک بیانیه جامعی بود که امسال نسبتاً مطول تر و جامع تر به موضوعات متنوعی پرداخت. اما درهمان بیانیه پایانی هم،  باز بیشترِ بندها، نشان از تصمیم کنفرانس به پرداختن به موضوع تکفیر دارد ؛  شناخت دقیق «تکفیر»، ریشه های فکری «تکفیر» که وهابیت و جریان های افراطی و تفکرات افراطی هستندو  در این زمینه ها که در کنفرانس به آن پراخته شده.

     برخی از موضوعاتی که در بیانیه ذکر شده، به عنوان پیشنهاداتی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد،  اما رصد حوزه رسانه ای، به ویژه حوزه دیجیتالی و فضای مجازیِ تلاش هایِ جریان های تکفیری و اتخاذ راهکار های مناسب برای مقابله با این حضور رسانه ایِ آن ها و آگاهی بخشی به  اقشار مختلف جوامع مسلمان، به ویژه  قشر جوان کشورهای اسلامی و سازوکارهایی از قبیل موردی که به آن اشاره کردید یعنی ابعاد روانی که آن های برای جذب نیروهایشان از آن استفاده می کنند،  باید آن ها را مورد توجه قرار بدهیم و بتوانیم  نهادینه سازی کنیم با تاسیس مراکزی که هم رصد کند و هم بتواند پاتک های مناسب را مطالعه و طراحی بکند،

البته آنجاهایی که به ساختار برمی گردد، باید در شورای عالی مجمع مورد تصویب قرار بگیرد اما این توجه در بیانیه پایانی،  نشان از این داردکه کنفرانس به طرز جامع موضوع جریان های تکفیری را مورد مداقه ، بررسی و مطالعه قرار داده است.
 

مجری نشست تحلیلی:  اگرچه در پاسخ های قبلی نیز اشاره شد، ولیکن اگر بخواهیم  بطور کلی و دریک جمع بندی، به مهمترین  نتایج و دستاوردهای  کنفرانس وحدت امسال اشاره کنیم، این نتایج را در کدام تصمیمات و کدام موضوعات باید جستجو کنیم ؟

 
آقای متکی:  این در واقع در ادامه همان پرسش قبلی است که معمولا نتایج یک اجلاس و یک کنفرانس در بیانیه پایانی آن خودش را نشان می دهد که خواست کنفرانس هست برای حوزه های مختلف .
    در بیانیه امسال مهمترین سرفصل ها توافق های در کنفرانس در 27 ماده تدوین و اعلام شد که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
 

 1. 1- اجماع کنفرانس بر ضرورت شناخت و مقابله با جریان های تکفیری.

  2- توجه به مسئله فلسطین به عنوان مهمترین  موضوع جهان اسلام که مقدمه ای است برای بسیج همه ظرفیت های جهان اسلام جهت تقویت مقاومت در رویارویی با رژیم صهیونیستی و افشای جنایات این رژیم.

  3- ضرورت حضور فرهیختگان مسلمان در رسانه ها و مقابه با جنگ نرم دشمن.

  4- توجه به حقوق زنان و حق استفاده از حجاب و دیگر آزادی های اجتماعی برای زنان مسلمان در غرب.

  5- دفاع از حقوق مسلمانان میانمار.

  6- اظهار خوشحالی کنفرانس از آزادسازی حلب که تیر خلاصی خواهد بود به پیکر نیمه جان جریان های تکفیری.

  7- آرزوی موفقیت عملیات موصل و مقاومت عراق در مقابله با جریان های تکفیری.

  8- دفاع از حق مشارکت مردم بحرین در تعیین سرنوشت. 

    و در یک کلمه عملیاتی کردن دیپلماسی وحدت که از جمله دستاوردهای این کنفرانس بود که در بیانیه تجلی اشان را مشاهده می کنیم .

           ( ادامه دارد )

[ دفعات بازدید: 332]

نظرات کاربران
نام
پست الکترونیک
متن
کد امنیتی