مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى :حضور فعال اتحاديه جهاني زنان مسلمان در كنفرانس وحدت اسلامي سال 95
صفحه اصلی » سی امین كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى ـ تهران 1395 

حضور فعال اتحاديه جهاني زنان مسلمان در كنفرانس وحدت اسلامي سال 95


1395/10/22زنان مسلمان با انگيزه مشاركت در فعاليت هاى اجتماعي و اصلاح جامعه كه قطعا منبعث از وجود هدف متعالى است، ركنى غير قابل انكار در تحقق وحدت امت اسلامى و مقابله با اهداف مغرضانه دشمنان اسلام و چالش هاى موجود است. چين زنان هدفمندى، ضمن دفاع از چيستى و كيان خود نقش فعال و اساسى در تقابل با بدعت گذارى در احكام اسلامى توسط استكبار جهانى و ابادى تكفيرى ايفا مى كنند.

بنا بر اعتقاد به مبانى فوق و احساس شرايط خاص معاصر، در خصوص همنوايى، همفكرى و همگرايى نخبگان، بر نقش سازنده خانواده و زن مسلمان تأكيد داشته و با تمركز بر شيوه تربيتى الگوگيرى از چهره هاى برجسته  دينى معنوى – بوي‍ژه سيره عملى حضرت فاطمه، بانوى مهر – ام ابيها (سلام الله عليهما)، اداراه كل امور بانوان و اتحاديه جهانى زنان مسلمان مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى ضمن مشاركت فعال در تمامى برنامه هاى كنفرانس وحدت، كميسيون زن و خانواده و تشكيل جلسه هيأت امناء ومجمع عمومى اتحاديه جهانى زنان مسلمان نموده .

[ دفعات بازدید: 239]

نظرات کاربران
نام
پست الکترونیک
متن
کد امنیتی