مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى :مصوبات اولین اجلاس بین المللی هم اندیشی "نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسلام در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت"
صفحه اصلی » مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامی 

مصوبات اولین اجلاس بین المللی هم اندیشی "نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسلام در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت"


1396/07/20

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، در این اجلاس یک روزه نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد برای اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت  اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان از بیانات ارزشمند سخنرانان بهره مند گردیدند؛ مصوبات اجلاس به شرح ذیل است:

1-تشکیل اتحادیه های  جهانی تقریب نهاد به عنوان  شبکه ای از نخبگان جهان اسلام  در ابعاد مختلف  سیاسی، اجتماعی ،علمی و فرهنگی درجهت همگرایی و انسجام ملل اسلامی ضروری است .
2-ماموریت تبدیل گفتمان وحدت  اسلامی به رفتار اجتماعی در جهان اسلام و جامعه پذیری آن برعهده اتحادیه های جهانی خواهد بود .
3-اعضاء مدعو اجلاس برای تشکیل جمعیت های تقریب نهاد در کشورهای متبوع خود اعلام آمادگی نمودند .
4-چشم انداز تشکیل امت واحد اسلامی به عنوان یک پروژه آینده پژوهی توسط اتحادیه ها اجرا خواهد شد. 
5-شناسایی نخبگان جهان اسلام در قالب اتحادیه ها و جمعیت های تقریب نهاد و تقویت آنان با رعایت ارزشهای مشترک برای تحقق تمدن نوین اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
6- پیش نویس اساسنامه تنظیمی برای تاسیس اتحادیه های تقریب نهاد در سطح جهانی و همچنین جمعیت های تقریب نهاد در سطح ملی کشورها  منطبق بر آئین نامه مصوب شورای عالی مورد اجماع نظر قرار گرفت .
7-شرکت کنندگان سازوکارهای مناسب را درخصوص نحوه تشکیل جمعیت های تقریب نهاد در کشورهای مختلف جهان و کشور متبوع به دبیرخانه اجلاس پیشنهاد نمایند.
8-جمعیت های تقریبی و اتحادیه های جهانی تقریب نهاد که در گذشته در کشورهای مختلف جهان  تشکیل شده اند از طریق نظام نامه تایید صلاحیت شناسایی شوند.
9-در مورد تکمیل اعضاء هیئت موسس اتحادیه های  در دست تاسیس در لایه های مختلف اجتماعی و تشکیل مجامع عمومی آنان تسریع به عمل آید.
10-برای اتحادیه هایی که اعضاء  هیئت موسس آنها تکمیل شده است برای اعضاء هیئت موسس هر اتحادیه احکام عضویت صادر شده و پروانه موافقت اصولی برای تاسیس اعطا گردد.
11-براساس رهنمودهای آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و تایید شرکت کنندگان، مقرر گردید کمیته ویژه ای برای ایجاد " اتحادیه کشورهای اسلامی مشترک المصالح" در جهان اسلام تشکیل شود.
انتظار می رود که شرکت کنندگان در اجلاس ، برای هر چه موثرتر شدن" اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت در جهان اسلام " پیشنهادات و نظریات خود را به دبیرخانه دائمی  که در معاونت امور اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی  مستقر می باشد، ارسال نمایند.
 
تهران 19 / 07 / 1396 مطابق با 20 محرم 1439
 

[ دفعات بازدید: 149]

نظرات کاربران
نام
پست الکترونیک
متن
کد امنیتی