مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اول »  مجمع جهانى تقريب »  دانشگاه مذاهب اسلامی » 
دانشکده علوم قرآن وحدیث
     

مقطع کارشناسی
1- علوم قرآن
2- علوم حدیث
3- تاریخ اسلام

مقطع کارشناسی ارشد
1- علوم قرآن و حدیث
2- تاریخ اسلام

رشته علوم قرآن
قرآن به عنوان مهم ترین منبع معارف در حیات بشری از جایگاه ویژه اي برخوردار است و این سرچشمه زلال الهی سند محكم و اصيلي در شناخت اسلام عزیز مي باشد . بنابراین برای شناخت قرآن فراگیری تخصصی آن بر هرد فرد مسلماني ضروری و اجتناب ناپذیر است . چنانچه در روایت نقل شده است: ینبغی للمؤمن أن لایموت حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلمه ، شایسته است مومن را که نمیرد مگر آنکه قرآن را آموخته باشد یا در حال آموختن آن باشد . قرآن در جامعه اسلامی نقش دو سویه دارد . از یک طرف برای شناخت قرآن و درک صحیح آن در حوزه های دینی و جامعه اسلامی علوم بسیاری بوجود آمده ، که از آن جمله می توان به علومی چون ادبیات ، بلاغت ، قرائت ، تجوید ، تفسیر و آشنایی با ویژگی های بیانی همانند علم به ناسخ و منسوخ ، محکم و متشابه ، عام و خاص ، مطلق و مقید، ظاهر و نص و غیره اشاره کرد و ازطرف دیگر قرآن خود منشأ پیدایش علوم مختلف در جهان اسلام بوده و علوم بسیاری از قرآن ، این دریای نور و رحمت الهی به وجود آمده است . در این راستا می‌توان نظر قرآن به معارف کلی فلسفی و عرفانی و نیز نگاه قرآن به تاریخ و جامعه و حقوق و امثال آن را یادآور شد . بنابراین شاگردی محضر کلام الهی آراستگی به تمام این زیورها را به همراه دارد.
دروس پایه و تخصصی
دروس پایه در این رشته را می توان چنین خلاصه کرد: صرف و نحو ، علوم بلاغی ، منطق ، کلیات علم حقوق ، تفسیر عمومی ، آشنایی با ادیان ، آشنایی با علوم اسلامی جهان اسلام در عصر حاضر ، روش تحقیق ، فرهنگ تقریب ، زبان و ادبیات فارسی و زبان تخصصی (انگليسی) . دروس تخصصی این رشته را نیز می توان در این دروس خلاصه کرد: علوم بلاغت ، مفردات قرآن ، تفسیر موضوعی ، تفسیر ترتیبی مکاتب و روش های تفسیری علوم قرآن ، تاریخ قرآن تخصصی ، تاریخ حدیث تخصصی و باستان شناسی قصص قرآن .
بسترهای آموزش
از هر وسیله و زمینه ای که سریع تر و آسان تر بتواند دانشجو را به سر منزل مقصود رساند قطعاً بهره می گیریم . بنابراین آموزش های علمی لازم گرچه عمدتا در کلاس درس و به شکل تئوریک است ولی منحصر به آن نیست .
زمینه های تبحر فارغ التحصیلان
با فراگیری تخصصی رشته علوم قرآن دانشجو نه تنها دید کلی نسبت به قرآن به دست می آورد و می‌تواند رویکرد قرآن به انسان ، جامعه ، تاریخ ، طبیعت و هستی را بداند و زندگی خویش را بر اساس این رویکرد نورانی تعریف کند بلکه قدرت تفسیر موضوعات قرآنی را نیز به دست می آورد و می تواند ابعاد بی نهایت قرآن را در حد توان خویش فهمیده و در کرانه بی نهایت حیات بشری ساری و جاری کند.
کیفیت ادامه تحصیل
امکان ادامه تحصیل در رشته علوم قرآن تا مقطع دکتری در دانشگاههای داخل وجود دارد که از آن جمله دانشگاه تهران ، تربیت مدرس و غیره را می توان نام برد. با عنایت به اشتراکات دروس این رشته امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیلان در حوزه های علمیه نیز وجود دارد.
چشم انداز و آتیه شغلی فارغ التحصیلان
با وجود پیدایش مراکز تحقیقی متعدد در ایران در سالیان بعد از انقلاب اسلامی ، نیاز مبرم به کارشناسان علوم قرآنی محسوس است و قابلیت جذب فارغ التحصیلان در این مراکز کاملا مهیاست . البته مراکز آموزشی و پرورشی به فارغ التحصیلان این رشته به عنوان دبیر دینی ، عربی و دروس معارف اسلامی نیاز روز افزونی دارد و در صورت ارتقاء ، در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها امکان جذب وجود دارد و فارغ التحصیلان این رشته با توجه به تسلط به زبان عربی و انگلیسی در مراکز تحقیقی و فرهنگی داخل و خارج کشور فرصت شغلی بالایی دارند.
اساتید
سعی شده است از اساتید برجسته و صاحب نظر این رشته استفاده شود و اساتید گروه ، تجربه تدریس و تحقیق کافی و وافی را در حوزه و دانشگاه دارا مي باشند .
کیفیت دروس تخصصی ارائه شده
تلاش شده کلاس ها از فضای کمی و کیفی عالی بر خوردار باشد و فرصت تحقیق و تدریس در طول تحصیل به هیچ وجه ضایع نشود و دغدغه های تحصیلی مانع از پیشرفت دانشجو نباشد .

رشته علوم حدیث
سنت ، جامع ترین منبع برای شناخت اسلام است که شامل گفتار، کردار و تأییدات معصوم (ع) بوده و از این منبع شریف در اصطلاح به «حدیث» تعبیر شده است .
اهمیت احادیث به گونه ا ی است که شناخت قرآن و شاخت درست پیشوایان دینی و معارف اسلامی مرهون این سرچشمه زلال است که در هر زمان در آن معرفتی جدید بر جامعه اسلامی به ارمغان رسیده است . البته توجه به نقل قول و روایت حدیث ، اهمیت بسیاری دارد . بنابراین برای تحصیل احادیث صحیح ، معیارها و ضوابط خاصی متصور شده است و علماء بررسی سندی احادیث و توجه به مفاهیم و سازگاری آن با قرآن و در نهایت در اعماق آن با عقل را در تشخیص و تمییز احادیث صحیح از ناصحیح راه اساسی دانسته اند و به صورت تخصصی احادیث رسیده با فقه الحدیث و شناخت رجال آن نزد ایشان مورد حدیث شناسی دقیق قرار گرفته است و با جدیت و تلاش در این مسیر هر روز افق تازه ای در مقابل دیدگان جهان اسلام گشوده می شود .
دروس پایه و تخصصی
دروس پایه در این رشته را می توان در این دروس خلاصه کرد: صرف و نحو ، علوم بلاغی، زبان و ادبیات فارسی ، منطق ، کلیات علم حقوق ، آشنایی با علوم اسلامی جهان اسلام در عصر حاضر، آشنایی با ادیان ، تفسیر عمومی ، روش تحقیق ، فرهنگ تقریب ، زبان تخصصی (انگلیسی) و نیز دروس تخصصی در این رشته را می توان در این دروس خلاصه کرد: ضوابط و ملاک های نقد متون حدیث ، تاریخ حدیث اختصاصی ، احادیث ، احادیث موضوعه ، احادیث مشترک امامیه و اهل سنت ، فقه الحدیث ، سهم حدیث در تفسیر قرآن و تاریخ قصص قرآن ، سهم حدیث در ادبیات فارسی و عربی ، شرح و تفسیر گزیده نهج‌البلاغه .

بسترهای آموزش
همان طور كه اشاره شد ،از هر وسیله و زمینه ايی که سریع تر و آسان تر بتواند دانشجو را به سر منزل مقصود برساند قطعا بهره می گیریم . بنابراین آموزش های علمی لازم گرچه عمدتا در کلاس درس و به شکل تئوریک است ولی منحصر به آن نیست .
زمینه های تبحر فارغ التحصیلان
دانشجوی رشته علوم حدیث با فراگیری تخصصی علوم حدیث ، قدرت شناخت معارف گوناگون را به دست می آورد و شناخت اسلام و ابعاد گوناگون آن از طريق احادیث حاصل می شود . دانشجوی این رشته می تواند احادیث قابل اعتماد را از احادیث ساختگی که جهان اسلام را دچار مشکل کرده است تفکیک کند و با آشنایی با تاریخ حدیث ، علم الحدیث ، فقه الحدیث ، علم درایه و علم رجال ، نقد حدیث و سهم صحیح حدیث برای دانشجویان این رشته به ارمغان می آید .
کیفیت ادامه تحصیل
هم اکنون امکان ادامه تحصیل در رشته علوم حديث که رشته نوپایی است تا مقطع کارشناسی ارشد در بعضی دانشگاه های داخل وجود دارد . ان شاء الله در آینده نزدیک مقطع دکتری آن را نیز شاهد خواهیم بود. با عنایت به اشتراکات دروس این رشته امکان تحصیل فارغ التحصیلان در حوزه های علمیه نیز وجود دارد .
چشم انداز و آتیه شغلی فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان رشته علوم حدیث ، کارشناس علوم اسلامی تلقی می شوند و جذب آن ها در مراکز آموزشی و پرورشی به عنوان دبیر دینی ، عربی ، دروس اسلامی و مربی امور تربیتی وجود دارد و همچنين فارغ التحصیلان در صورت ارتقاء از مرحله کارشناسی مي توانند به عنوان مدرس معارف اسلامی دانشگاه ها و دروس تخصصی رشته علوم حدیث جذب مراكز آموزشي و پژوهشي شوند .
البته در مراکز تحقیقی و فرهنگی داخل و رایزنی های فرهنگی خارج از کشور برای این دسته از فارغ التحصیلان با توجه به فراگیری احادیث مقارن و تسلط بر زبان عربی و انگلیسی فرصت های شغلی خوبی وجود دارد.
اساتید
سعی شده است از اساتید برجسته و صاحب نظر این رشته استفاده شود و اساتید گروه، تجربه تدریس و تحقیق کافی و وافی را در حوزه و دانشگاه دارا مي باشند .

رشته تاریخ اسلام
هدف از رشته تاریخ اسلام در دانشگاه مذاهب اسلامی ، تربیت دانش آموختگانی متعهد به اسلام و انقلاب است که با برخورداری از روحیه همگرایی اسلامی ، درکی درست از حال و آینده جهان اسلام و پشتوانه شایسته علمی از تاریخ اسلام ، توان فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی در حوزه تاریخ اسلام به ویژه در محیط های چند مذهبی را داشته باشند .
دروس پایه و تخصصی
دروس پایه شامل : ادبیات عرب ، ادبیات انگلیسی و دروس عمومی است که دانشجویان تا حد تسلط نسبی از آن بهره مند می شوند و دروس تخصصی شامل : دروس نظری از قبیل تاریخ تخصصی اسلام در دوره های مختلف از صدر اسلام تا روی کار آمدن امپراطوری عثمانی ، تاریخ معاصر جهان اسلام ، تاریخ ایران اسلامی در دوره های مختلف ، تاریخ فرق و مذاهب اسلامی ، تاریخ جهان و دروس مهارتی مانند روش تحقیق در تاریخ ، آشنایی با منابع ، تاریخ نگاری در اسلام ، فلسفه تاریخ و . . . است .
بسترهای آموزش
بخشی از آموزش ها به صورت نظری در کلاس های آموزشی با استفاده از امکانات کمک آموزشی نظیر فیلم ، اسلاید ، نقشه و . . . خواهد بود ، بخشی در قالب آموزش های کارگاهی و عملی با ارایه مکتوب نتایج مطالعات و تحقیقات دانشجویان و جلسات مباحثه ، بخش دیگر در قالب مطالعات و آموزش های میدانی در سه سطح درون استانی ، برون استانی و برون مرزی با تنظیم گزارش بررسی ها و مشاهدات و بخشی نيز در قالب سمینارهای تخصصی و سلسله نشست های علمی با موضوعات مختلف و اساتید متنوع ارائه می شود .
زمینه های تبحر فارغ التحصیلان
دانش آموختگان این رشته علاوه بر تبحر در آموزش های عمومی همچون تسلط نسبی بر زبان های عربی و انگليسی و نیز آشنایی با شاخه های مختلف علوم اسلامی به طور تخصصی در دو سطح نظری با مباحث مختلف تاریخ اسلام و شاخه های متعدد آن و به صورت کاربردی با شیوه های پژوهشگری و تحلیل در عرصه تاریخ اسلام آشنا می شوند . اجمالاً نقش و توانایی های دانش آموختگان این رشته این گونه تعریف شده است : توان دستیاری پژوهش در حوزه تاریخ ، توان تدریس در مراکز آموزشی ، توان فعالیت های علمی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور به ویژه محیط های چند مذهبی ، توان نشر تفکر و فرهنگ تقریب به ویژه در حوزه تاریخ اسلام و آمادگی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی .


کیفیت ادامه تحصیل
در بسیاری از دانشگاه های سراسری و آزاد ، از جمله دانشگاه مذاهب اسلامي ، امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد . دوره دکتری تخصصی (ph.d) هم در برخی دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه اصفهان و . . . وجود دارد . به علاوه در خارج از کشور در دانشگاه های غرب و نیز جهان عرب این رشته تا مقطع دکتری تدریس می شود .
چشم انداز و آتیه شغلی فارغ التحصیلان
هم اکنون اکثر دانش آموختگان این رشته در دوره های مختلف جذب بازار کار شده اند و البته برخی نیز همچنان مشغول به تحصیل هستند . علاوه بر این با توجه به تغییر نگرشی که در جامعه نسبت به این رشته در حال تحقق است و رشته تاریخ را از یک رشته معطوف به گذشته به یک رشته معطوف به آینده و علمی برای فراد تبدیل می کند و با توجه به توسعه مراکز پژوهشی و آموزشی که در این زمینه در سال های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده اند . می توان گفت که «دانش آموختگان زبده» این رشته یقیناً بیکار نخواهد ماند .
اساتید
تقریباً اکثریت قریب به اتفاق اساتید این رشته در دانشگاه از اساتید توانمند و متخصص هستند و با درجات استادی یا دانشیاری با تعداد تألیفات فراوان در این رشته مشغول به تدریس هستند ، به ویژه گروه آموزشی نسبت به دروس تخصصی دانشجویان در این بعد توجه ویژه دارد . استادانی چون آقایان دکتر خضری ، دکتر ولوی ، دکتر سپهری ، دکتر قائدان ، دکتر اردوش ، حجت الاسلام مهاجری و حجت الاسلام روحانی از جمله اساتید مزبور هستند .
کیفیت دروس تخصصی ارائه شده
طبیعی است با توجه به این که رشته تاریخ اسلام اساساً در سایر دانشگاه ها مربوط به دروه های تحصیلات تکمیلی است و در هیچ دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارائه نمی شود ، بنابراین دروس نیز دو وجه دارند . برخی دروس با دروس متناظر در رشته تاریخ در سایر دانشگاه ها هماهنگ هستند و برخی دروس نیز متناسب با رشته خاص این دانشگاه منحصر به فرد و در سطح خوبی ارائه می شوند و جالب تر آنکه بعضی دروس نیز با دروس مقطع کارشناسی ارشد سایر دانشگاه ها تطابق دارد .
موفقیت فارغ التحصیلان رشته تاریخ اسلام
از مجموع فارغ التحصيلان اين رشته ، بیش از 60 درصد در دوره های تحصيلات تكميلي دانشگاههای معتبر کشور پذیرفته شده اند .

 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
فصل اول
مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

1- تعریف و هدف :
به منظور تربیت و تامین نیروی انسانی متعهد و آگاه به فرهنگ و معارف اسلامی و با توجه به لزوم تحول در برنامه های درسی، اقدام به تهیه و تدوین برنامه درسی کارشناسی ارشد شده است.

اهداف این برنامه عبارتند از:
1. عمق بخشیدن به آموزشهای قرآن و حدیث
2. ارائه برنامه های متناسب با نیازهای آموزشی روز
3. مهیا ساختن زمینه های تحقیق و پژوهشی
4. برقراری تناسب بین دو بخش قرآن و حدیث

2- تعداد و نوع واحدهای درسی

واحدهای درسی مجموعاً 32 واحد که 28 واحد آن آموزشی - پژوهشی و 4 واحد پژوهشی محض است. از این 4 واحد، یک واحد به سمینار پژوهشی و 3 واحد به پایان نامه اختصاص دارد.

3- شرایط ورود و پذیرش دانشجو

1- پذیرش دانشجو بر اساس مقررات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود.
2- داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول ( چند برابر ظرفیت) موظفند در مصاحبه علمی شرکت کنند.
3- دانشجویان موظفند علاوه بر دروس این برنامه، دروسی را که لازم است نیز به عنوان پیشنیاز بگذرانند. در این دروس نمره قبولی در هر درس پذیرفته شده در میانگین نمراه دانشجو منظور نمی گردد.

 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام
مقدمه
أَفَلَمْ يسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَينْظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا* ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ( محمد / 10 و 11)
ایران اسلامی و جهان اسلام در پی گذار از مرحلة بیداری، برآنند تا جایگاه نوین و بالندة خود را در جهان بحران زدة کنونی تثبیت کنند و در این مسیر از یک سو از توانمندیها و فرصتهایی نوید بخش برخوردارند و از سوئی دیگر با کاستی ها و تهدیدها، امت اسلامی تاکنون نیازمند بصیرتی نافذ و آگاهی هایی ژرف است که بی گمان بخشی از آن را باید از مطالعات و پژوهشهای تاریخی به چنگ آورد.
دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان نهادی علمی که در چارچوب رسالتها و آرمانهای برخاسته از انقلاب اسلامی و مقررات و ضوابط جمهوری اسلامی ایران ، تربیت دانش آموختگان دارای رویکرد تقریبی و همگرایی بین نخبگان و نهادهای علمی جهان اسلام را پی می‌گیرد، با توجه یک دهه تجربة دورة کارشناسی تاریخ اسلام، راه اندازی دورة کارشناسی ارشد ناپیوستة تاریخ اسلام را با چهار گرایش در دستور کار خود قرار داده است.

ویژگیهای برنامه
این برنامه پس از مطالعات اولیة نیاز سنجی و امکان سنجی و مطالعات محیطی، طی مراحل زیر تدوین شده است:
* تعیین هدف
* تعیین گرایشها
* تعیین حوزه های آموزشی
* تعیین عناوین واحدها و وزن آنها
* تدوین سرفصلها
* اعتبار بخشی
این برنامه به دلیل توجه به ابعاد مختلف مطالعات تاریخ اسلام از جامعیت نسبی برخوردار است ، ولی در مرحلة اجرا، راه اندازی هر یک از گرایشها بر اساس اولویت بندی ومنوط به فراهم نمودن زمینه ها و امکانات مورد نیاز است.

هدف کلی رشته و راهکارهای تحقق آن
هدف رشتة کارشناسی ارشد ناپیوستة تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی عبارت است از:
تربیت دانش آموختگان متعهد به اسلام و انقلاب اسلامی و برخوردار از روحیة همگرایی اسلامی که با آگاهی از فرصتها و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام و با آگاهی تخصصی از تاریخ اسلام ، توان فعالیتهای پژوهشی و آموزشی در یکی از گرایشهای زیر را به ویژه در محیطهای چند مذهبی داشته باشند: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ فرق و مذاهب اسلامی ، تاریخ معاصر جهان اسلام و سیره پیامبر اعظم (ص).
بخشی از هدف رشته بیش از آن که در قالب واحدهای درسی قابل پیگیری باشد، در فضای آموزشی و غیر رسمی قابل تحقق است؛ مانند: محیط معنوی و اخلاقی، محیط تقریبی با حضور اساتید دارای رویکرد تقریبی و تعامل مستمر دانشجویان از مذاهب مختلف با یکدیگر، محیط علمی با حضور اساتید و محققان مبرز، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مناسب، کارگاههای پژوهشی، معرفی منابع و مآخذ تخصصی و در دسترس بودن آن ، متون کمک درسی متنوع و عمیق، سمینار، بازدیدهای علمی وتقویت ارتباطات بین دانشگاهی داخلی و بین المللی.

حیطه های آموزشی
مهمترین حیطه های برنامه ریزی آموزشی عبارتند از :
* تاریخ اسلام
* برخورداری از نگرش انتقادی به چارچوب نظری از تاریخ نگاری مرسوم و احاطه به ابزارهای تجزیه و تحلیل تاریخی.
* فرهنگ و تمدن اسلامی
* فرق و مذاهب اسلامی
* جهان اسلام در دوران معاصر
* سیره پیامبر اعظم (ص)

واحدهای درسی و طول دوره :
محتوای درسی پیش بینی شده برای تحقق اهداف آموزشی در قالب 32 واحد دروس اصلی و 16 واحد دروسی جبرانی عرضه می شود که دسته بندی آن چنین است.
الف – دروس جبرانی ( معارف اسلامی، زبان و مهارتهای پژوهشی) ویژه آن دسته از پذیرفته شدگان که در آزمون ورودی، نمرة لازم را کسب نکرده اند.

معارف اسلامی 4 واحد
زبان فارسی (متناسب با رشته) 2 واحد
زبان عربی (متناسب با رشته) 2 واحد
زبان انگلیسی (متناسب با رشته) 4 واحد
مهارتهای پژوهشی 4 واحد
جمع 16 واحد

ب – دروس اصلی (شامل دروس مشترک، دروس تخصصی هر گرایش و پایان نامه):

دروس مشترک 12 واحد
دروس تخصصی هر گرایش 16 واحد
پایان نامه 4 واحد
جمع 32 واحد

طول دورة آموزشی نیز هماهنگ با آئین نامه های آموزشی مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری و آئین‌نامه‌های داخلی دانشگاه مذاهب اسلامی در دورة کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تاریخ اسلام با چهار گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، تاریخ فرق و مذاهب اسلامی، تاریخ معاصر جهان اسلام ، و سیره پیامبر اعظم (ص) ، 4 نیمسال تحصیلی است که در صورت نیاز تا یک نیمسال دیگر برای نگارش و دفاع از پایان نامه قابل تمدید است .
آن دسته از پذیرفته شدگانی که به موجب این برنامه ملزم به گذراندن تا 16 واحد دروس جبرانی هستند، یک نیمسال به طول دورة آنها افزوده خواهد شد.

شرایط پذیرش دانشجو
پذیرش دانشجو در این رشته از طریق آزمون کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری انجام خواهد شد و از معرفی شدگان از طریق آزمون سراسری، بر اساس آئین نامه های دانشگاه مذاهب اسلامی مصاحبة علمی به عمل می آید.
کلیه دانش آموختگان مقطع کارشناسی می توانند در این آزمون شرکت نمایند و پذیرفته شدگان باید در حد قابل قبول از علوم و معارف اسلامی ، زبان عربی و انگلیسی مطلع باشند و به لحاظ قابلیتهای جسمی و روحی توان گذراندن موفق دوره را داشته باشند.

نقش و تواناییهای دانش آموختگان :
- توان تحقیق و نوآوری در عرصه های تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ فرق و مذاهب اسلامی، تاریخ معاصر جهان اسلام و سیره پیامبر اعظم (ص).
- توان تدریس دروس تاریخ در مدارس و مراکز آموزش عالی.
- توان بهره گیری از محتوای تخصصی چهار گرایش مذکور در جهت تقویت بنیه علمی حرکت تقریب مذاهب اسلامی
- توان فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی در محیط های چند مذهبی
- توان ورود به دوره های دکتری مرتبط

[ دفعات بازدید: 4724]