اصول ثابت و متغیر رفتار نظام سلطه در قبال مسئلۀ فلسطین

اصول ثابت و متغیر رفتار نظام سلطه در قبال مسئلۀ فلسطین

 

اصول ثابت و متغیر رفتار نظام سلطه در قبال مسئلۀ فلسطین

مهدی عزیزی [2]

چکیده:

نظام سلطه که درصدد استیلا بر جهان به سرکردگی آمریکاست، ویژگی‌هایی دارد که با ماهیت این نظام عجین شده‌ است. همین ویژگی‌ها در رفتارهای سیاسی و مواضعش در قبال ملت‌ها تبلور یافته است. در این مقاله، پس از تعریف نظام سلطه و ذکر برخی از شاخصه‌های آن، به بررسی اصول ثابت و متغیر رفتار این نظام در قبال مسئلۀ فلسطین می‌پردازیم و روشن می‌کنیم که این نظام در رفتار خویش با موضوع فلسطین از اصول ثابتی پیروی می‌کند که تمام موضع‌گیری‌ها و ابهامات رفتاری در گذشته و آینده را می‌توان در پرتوِ آن تفسیر کرد. در اینجا همچنین به برخی از رفتارهای متغیر نظام سلطه که گاه در ظاهر برخلاف اهداف استکبار و به نفع فلسطین نمود پیدا می‌کند، می‌پردازیم و رابطۀ آن با اصول ثابت رفتاری را روشن می‌کنیم.

 

کلید واژه ها: اصول ثابت و متغیر، نظام سلطه، فلسطین، اسرائیل، ایالات متحدۀ آمریکا.

 

[1]- دانش آموخته سطح چهار حوزه (دکترا).

[2]. کارشناس ارشد فلسفه و کلام.