دیپلماسی حمایت بستری برای وحدت اسلامی

دیپلماسی حمایت بستری برای وحدت اسلامی

 

«دیپلماسی حمایت بستری برای وحدت اسلامی»

 

حسین انواری

 

r    مهم‌ترین وظیفه امت اسلامی بازگشت به پیام بعثت نبی مکرم اسلام o یعنی توحید است.

r    اراده «وحدت» که متعلق است به فریاد اتحاد اجتماع مسلمین، در برابر اراده «تفرقه» که اراده شیطانی و استکباری است در برابر یکدیگر صف آرایی نموده اند. مبارزه با نقشه های شوم استکباری در جهان اسلام، و دفاع از هویت اسلامی و حمایت از مظلوم یک تکلیف الهی برای همه مسلمین است.

r    دیپلماسی حمایت اسلامی، تلاش دارد که مسئولیت‌های فردی مسلمین را به یک مسئولیت جمعی و اجتماعی و همگرایی و وحدت جامعه مسلمین تبدیل و گسترش دهد.

r    جهانی شدن رفتارهای حمایتگرانه اسلامی از مقبولیت عامه برخوردار و بافطرت انسانها و سرشت مشترک بشری بویژه مسلمین سازگار است و در تقابل با آثار سوء جهانی شدن با تفکرات لیبرالیسم و سکولاریسم، تکلیف شرعی هریک از مسلمین است تا مرز دفاع از فطرت انسانی و نیز کمک به تحقق «حیات طیبه» جهت شکوفایی ظرفیت‌های فراوان و بالقوه مسلمین در مسیر رشد و تعالی فراهم آورد.

r    دیپلماسی حمایت اسلامی عمق استراتژیک و حوزه نفوذ اجتماعی، و بال عاطفی امت اسلامی، سرمایه بی بدیلی است که حکایت از وجهه بشردوستانه اسلامی در جهان می‌نماید و یکی از عناصر قدرت نرم جهان اسلام در برابر سلطه گران و ظالمین بین المللی قرار دارد.

r    دیپلماسی حمایت و گفتمان حمایتگری و همدردی اسلامی براساس قرآن، نبوت و معاد، بعنوان زبان مشترک فرامرزی و فرانژادی و اثرگذار برای دستیابی در زمینه همکاری مشترک در جهان اسلام، با بهره مندی از ظرفیت خیرین و خیریه‌های اسلامی جهان، جهت رسیدگی به انسانهایی که غارت زده شده و از گرسنگی جان می‌دهند و دچار آفت ظلم و قساوت و تبعیض اند، موجب تقویت همبستگی و وحدت مسلمین جهان خواهد گردید.

r    دیپلماسی حمایت اسلامی و گفتمان حمایتگرانه براساس مبانی ارزشی اسلام و ترویج سنت های حسنه اسلامی و تکافل اجتماعی، «مرزهای عقیدتی و فکری» را جایگزین «مرزهای جغرافیایی» می نماید و روابط انسانها بویژه مسلمین را براساس حوزه نفوذ در «قلب ها» و «مغزها» مدیریت می نماید و وحدت گفتمانی که خود عامل وحدت بخش در جهان اسلام است را فراهم می آورد.

r    حوزه دیپلماسی حمایت اسلامی از ظرفیت های ارزشمندی برخوردار است از جمله :

v    ارتقاء بینش و آگاهی

v    افزایش ضریب سازگار با محیط و امید به زندگی و دوری جستن از افسردگی ها

v    عدم توقف در گذشته و بهره مندی از فرصت موجود با نگاه به آینده

v    ایجاد تغییر در نگرش به مشکلات و آسیب ها و استفاده بهینه از فرصت های حاصله

v    افزایش اعتماد به نفس و تصور از حود و ایجاد لذت در همدردی و محبت بدیگران

v    آمادگی بر مشارکت و رشد فرهنگ مشارکت گروهی

v    اعتماد سازی و آمادگی پذیرش الگوهای فکری و رفتاری جدید منطبق با آزموده های اسلامی

 

الّلهُمَّ صَلِّ عَل مُحمدٍ وَآل محمدٍ الاَوصِیاءِ المَرضییّنَ

بَاَفضَلِ صلواتِکَ