رسالت مجمع تقريب و چشم انداز آن

رسالت مجمع تقريب و چشم انداز آن

 

 

رسالت مجمع تقريب و چشم انداز آن

 

 

دكتر شيخ احسان بعدراني([1])

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان .. پاكيزه تر و نوراني تر از همه.

درود و سلام همان گونه كه فرمان داد... بر بنده و فرستاده او بهترين بشر ... و بر پيروان به احسان از آل و اصحاب او ستارگان درخشان و درخشنده .. تا روزي كه آفتاب طلوع كند و ماه غروب بنمايد.

سخن پيروان تقريب ميان مذاهب اسلامي  - امروزه دو صورت دارد-  يك صورت صورت ساده آن است كه با عقل سالم برخوردار از نور خداوند سازگار است ، چنانچه ما به ريشه قرآني و نبوي آن بازگرديم. و صورت ديگر آن پيچيده است كه از طرف صاحبان عقل انكار مي شود ، و چنانچه ما به آن پايبند باشيم مي دانيم كه آن اصل در معرض افزودنيهاي ناشي از كشمكشهاي سياسي بر سر امارت و خلافت و كينه هاي اجتماعي در سطح اسيران و عشاير و قبيله ها و اختلافهاي مالي مربوط به درآمدها و برخورداري از آن و اختلافهاي انديشه اي استوار بر غلو افراطگري و تكفير و ايجاد نفرت كه طي قرون و اعصار روي هم انباشته گرديده است. و نگاه به اين دو صورت . مستلزم بازگشت به اصل قرآني و پيامبري براي ديدن چهره صحيح و سودمند مذاهب در اسلام است. بند نخست از بندهاي رسالت اين مجمع بر پايه معارفه ميان مردم به عنوان هدف الهي ثابت است كه خداوند مي فرمايد :

(يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا...) اي مردم ما شما را از نر و ماده آفريديم و شما را ملل و قبايلي قرار داديم تا با هم آشنا شويد. و معارفه بطور كلي و بدون شك در برگيرنده جنبه

[1]-  عضو مجمع عمومي جهاني تقريب مذاهب اسلامي، عضو جمعيت دولتي عربي سوريه و ايران، عضو كميته پيشرفته نمودن برنامه عربي و اسلامي در سوريه.