مجتمعنا في فكر وتراث الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر (قدس سره)

    • السيّد منذر الحكيم
    • گروه : انتشارات مجمع جهانی تقریب
    • تاریخ انتشار : 2018 م | ۱۳۹۷ هـ.ش
    • تعداد بازدیدکنندگان : 203
    آدرس انتشارات: ايران ـ قم ـ ميدان جهاد ـ بلوار ١٥ خرداد ـ نبش كوچه ٤ ـ كد پستى: ٣٧١١٥٥٥٩٩٩