آیت الله اراکی در همایش ملی سیره علوی در خرام آباد: مقدس شمردن کار اقتصادی اولین اصل اقتصاد مقاومتی است/تلاش برای به دست آوردن سرمایه از راه حلال مورد تأکید اسلام است

آیت الله اراکی در همایش ملی سیره علوی در خرام آباد: مقدس شمردن کار اقتصادی اولین اصل اقتصاد مقاومتی است/تلاش برای به دست آوردن سرمایه از راه حلال مورد تأکید اسلام است
آیت الله اراکی در همایش ملی سیره علوی در خرام آباد: مقدس شمردن کار اقتصادی اولین اصل اقتصاد مقاومتی است/تلاش برای به دست آوردن سرمایه از راه حلال مورد تأکید اسلام است

 به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، آیت الله "محسن اراکی" دبیر کل مجمع جهانی تقریب طی سخنانی در هشتمین همایش ملی سیره علوی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل که روز چهارشنبه در دانشگاه لرستان برگزار شد، با اشاره به مدیریت اقتصادی، اظهار داشت: کفایت و تدبیر مدیران ،عدالت و تقوا و نظارت سه عنصر اصلی مدیریت اقتصادی از نظر منابع دینی هستند.
 
وی در ادامه به اصول اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اولین اصل از اصول راهبردی اقتصاد مقاومتی مقدس شمردن کار اقتصادی است لذا باید کارهای اقتصادی در جامعه مقدس شمرده شود.
 
دبیر کل مجمع جهانی تقریب تأکید کرد: پرداختن به امور اقتصادی گرچه در فرهنگ ما کمرنگ می باشد و تا حدودی توام با بار منفی است اما در نگاه دین فعالیت های اقتصادی مقدس شمرده می شوند.
 
وی با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) که می فرماید: «کسی که تلاش اقتصادی کند و از راه حلال پول به دست آورد ثوابش از مجاهدت در راه خدا بیشتر است»، اظهار داشت: ما همگان وظیفه داریم فرهنگ کار و اقتصاد را در جامعه ترویج دهیم.
 
آیت الله اراکی با بیان اینکه تلاش برای به دست آوردن سرمایه از راه حلال مورد تأکید اسلام است، اظهار داشت: کار سالم اقتصادی نوعی عبادت است و هر کار سالم اقتصادی در شرع اسلام مقدس است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه اعتماد بر خود دومین اصل در اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: باید جامعه را عادت دهیم که هم در بعد اقتصاد فردی و هم در بعد اقتصاد جمعی روی پای خود بایستد.
 
وی افزود: اگر چشممان به دست دیگری باشد قطعا به جایی نخواهیم رسید و این از اساسی ترین اصول اقتصاد مقاومتی است.
 
آیت الله اراکی با بیان اینکه صرفه جویی و قناعت اصل سوم اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: صرفه جویی به معنی فشارآوردن نیست بلکه استفاده صحیح امکانات است؛ تشویق مردم به مصرف در اسلام جایگاهی ندارد و خروج از رکود با تجارت، فعالیت بازرگانی و تولید امکان پذیر است نه تبلیغ برای مصرف بیشتر.
 
وی با اشاره به اینکه آنچه در منابع دینی توصیه شده این است که تولید و بازرگانی باید فعال شود، تأکید کرد: رابطه میان تولیدگر و بازار باید یک رابطه صحیح و سالمی باشد تا تولیدگر بتواند سریع کالاهای خود را به بازار برساند.
 
دبیر کل مجمع جهانی تقریب با تاکید بر اینکه گنج پایان ناپذیر قناعت و صرفه جویی است، افزود: ارتباط میان تولیدکنندگان، بازار و تاجر باید سالم ونزدیک باشد و تولید و بازرگانی فعال شود.
 
آیت الله اراکی با بیان اینکه اصل چهارم در اقتصاد مقاومتی نفی انحصار است، اظهار داشت: اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر انحصار است اما در اسلام منطق انحصار منطق اشتباهی است.
 
وی تأکید کرد: یکی از دلایل کمبود اشتغال انحصاری کردن امور است چرا که مردم را مجبور تخلف از مقررات می کند؛ اگر می خواهیم بحث اشتغال را در جامعه حل کنیم باید مسئله انحصار در فضای کار را از بین ببریم.
 
دبیر کل مجمع جهانی تقریب اشاره کرد: فعالیت اقتصادی در جامعه را باید به درون خانه ها برد و در این راستا بازنشستگی معنا ندارد و همگان باید در امور اقتصادی فعال شوند؛ بسیاری از صنایع قابلیت تولید در خانه ها را دارند و باید طوری برنامه ریزی شود که برخی از کالاها در کارگاههای خانگی تولید شود.

آیت الله اراکی با بیان اینکه پشتیبانی از کشاورزی و دامپروری اصل پنجم اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: پشتیبانی از تولیدات کشاورزی و دامپروری از مسائلی است که در منابع دینی ما بر آن تأکید فراوان شده است.
 
دبیر کل مجمع جهانی تقریب افزود: ترویج و تسهیل بازرگانی اصل ششم اقتصاد مقاومتی است در روایات ما تأکید فراوانی بر اقتصاد روان و شکوفا مبتنی بر بازرگانی روان و شکوفا شده است.
 
وی تأکید کرد: اگر می خواهیم کار و تولید در جامعه ایجاد شود باید بازرگانی را گسترش دهیم.
 
آیت الله اراکی با بیان اینکه جلوگیری از رکود و تجمیع سرمایه اصل هفتم اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: ما باید کاری کنیم که سرمایه های خرد از خانه ها خارج شود و از تراکم سرمایه در بانک ها جلوگیری کنیم.
 
دبیر کل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه قرار گرفتن سرمایه کشور در اختیار بانک ها باعث نابودی سرمایه می شود، افزود: بانک ها باید نقش واسطه را در حوزه های مختلف اقتصادی ایفا کنند و شرایط را برای سرمایه گذاری فراهم کنند نه اینکه سرمایه ها را جمع آوری و خودشان کار اقتصادی کنند.