اتحادیه زنان جهان اسلام تشکیل شود

اتحادیه زنان جهان اسلام تشکیل شود
اتحادیه زنان جهان اسلام تشکیل شود

آیت الله تسخیری مشاور رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام پیشنهاد داد : در شرایط کنونی ، بهتر است اتحادیه زنان در جهان اسلام تاسیس شود تا فرهنگ تقریب در جهان گسترش پیدا کند ، اگر این ایده عملی شود خلا بزرگی پر خواهد شد، قطعا پس از تشکیل این اتحادیه برخوردهای جهانی و دیدگاه آنها نسبت به نقش بانوان در جهان اسلام تغییر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری تقریب "تنا" ، آیت الله محمد علی تسخیری دبیر کل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در همایش بانوان بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با بیان این که تدارک یک جلسه به صورت ویژه برای خواهران یک ابتکار عمل خوبی بوده است گفت : نقش زنان در اجتماع و جامعه اسلامی و در تربیت نسل ها همواره برای همگان ثابت شده است.
وی با اشاره به موفقیت خانم دکتر لاله افتخاری در  اثبات نقش والای زنان در حهان اسلام تصریح کرد : خانم افتخاری توانستند به عنوان یک زن مسلمان در جامعه اسلامی نقش آفرین باشند و خانواده ها را به هم نزدیک کند.
آیت الله تسخیری افزود : اگر خانواده ای در مسیر تقریب گام بردارد می تواند جامعه الهی را تشکیل دهد و به سوی کمال واقعی حرکت کنند.
مشاور رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام با بیان این که مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بخشی از فعالیت های خود را در خصوص نقش آفرینی زنان در تشکیل جامعه اسلامی قرار داده است گفت : شاید برخی تصور کنند که تقریب یک ایده است در حالی که این یک کار عملی و خالصانه است ، و در راستای گسترش تقریب در جهان اسلام باید به نقش زنان در کشورهای اسلامی نیز توجه کنیم.
وی افزود : این ایده ها تحقق پیدا نمی کند مگر این که از نقش موثر زنان در جامعه اسلامی غافل نشویم .
آیت الله تسخیری پیشنهاد داد : در شرایط کنونی  ، بهتر است اتحادیه زنان در جهان اسلام تاسیس شود تا فرهنگ تقریب در جهان گسترش پیدا کند ، اگر این ایده عملی شود خلا بزرگی پر خواهد شد، قطعا پس از تشکیل این اتحادیه برخوردهای جهانی و دیدگاه آنها نسبت به نقش بانوان در جهان اسلام تغییر خواهد کرد.