اهمیت وحدت در نهج البلاغه

از جمله آثار بعثت پيامبر اكرم(ص)دفن كينه ها و پيوند برادري امّت است

از جمله آثار بعثت پيامبر اكرم(ص)دفن كينه ها و پيوند برادري امّت است

به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، هر زمان مسلمانان در تاریخ متفق و متحد بوده اند داراى قدرت و عظمت و شوکت بوده اند و هر زمان که تفرقه و نفاق در ميان آنها افتاد شکست خورده اند .جدا شدن از توده هاى جمعيّت مسلمين، و به تعبير ديگر انزواى اجتماعى، يکى از انحرافات فکرى و اعتقادى و عقيدتى است، افراد منزوى به زودى گرفتار تخيلات خود برتر بينى مى شوند و چنين مى پندارند که موجودى برترند و مردم بايد در برابر آنها تعظيم کنند و چون چنين عکس العملى از مردم نمى بينند آتش بدبينى و سوء ظن وکينه و عداوت در دل آنها روشن شود.

نگاه امام علی(ع) به موضوع وحدت، نگاهی راهبردی و اسـاسی اسـت که از عمق عشق و علاقه ایشان به پیـامبر(ص) و تـداوم حـیات دین و امتش برمی خیزد. ایشان تداوم خط اسـلام و مـسلمانی را به عنوان یک اصل اساسی و مهم، سرلوحه فعالیتهای خویش قرار داده بود و با تـمام وجـود و تا آخرین لحظه عمر خـویش بـه هر آنـچه ایـن مـهم را تحقق می بخشد، اهتمام ویژه داشت و حـتی لحـظه ای از این مهم غفلت نورزید.

لذا خبرگزاری تقریب تلاش دارد، فرمایشات امام علی(ع) در خصوص وحدت و اهمیت آن را منتشر کند.

آن حضرت از جمله آثار بعثت پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) را دفن كينه ها و پيوند برادري امّت ميدانند و در ضمن خطبه‌اي ميفرمايند:

«خداوند به وسيله او، كينه‌ها را دفن و آتش‌ها را خاموش كرد، بيگانگاني را پيوند برادري داد و خويشاونداني را پراكند.»

در خطبه‌اي ديگر، در همين باره مي‌فرمايند: «خداوند به وسيله آن حضرت، شكاف‌هاي ناشي از اختلاف را پر كرد و ميان خويشاوندان، همبستگي و الفت به وجود آورد، آن هم در پي شعله هاي عداوتي كه در سينه‌ها افروخته شده بود و كينه‌هاي نهفته‌اي كه هر آن، در دلها جرقه ميزد.»

حضرت علي(عليه السلام) بعثت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) را نعمتي عظيم ميدانستند كه با متحد ساختن امّت اسلام، آرامش را بر همه ارزاني داشت.

آن حضرت در تبيين جايگاه و اهميت فوق العاده وحدت خطاب به مردم مي‌فرمايند: «خداوند سبحان با وحدت و برادري، بر اين امّت منّت گذارده است تا در سايه اين رشته همبستگي آرام گيرند; نعمتي كه هيچ ارزشي را همانند آن نميتوان تصور كرد و هيچ آفريده اي بهايش را درنمي يابد; زيرا از هر ارزشي پربهاتر است و از هر سترگي سترگتر.»