اقتصاد يكي از مهمترين ابزار هاي همكاري و تقريب عملي

اقتصاد يكي از مهمترين ابزار هاي همكاري و تقريب عملي
اقتصاد يكي از مهمترين ابزار هاي همكاري و تقريب عملي

دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي تأكيد كرد: اقتصاد يكي از مهمترين ابزار هاي همكاري و تقريب عملي است.

به گزارش خبرگزاري تقريب(تنا)، آيت الله "محسن اراكي" دبير كل مجمع جهاني تقريب طي سخناني در نشست ويژه تجار و بازرگانان كشور هاي اسلامي كه در حاشيه بيست و ششمين كنفرانس وحدت اسلامي برگزار شد افزود: اين نشست از اهميت خاصي بويژه در زمينه پروژه هاي عملي كه به مصلحت امت اسلامي است برخوردار مي باشد.
 
دبير كل مجمع جهاني تقريب افزود: ما گام هاي بلندي را براي همكاري هاي اقتصادي ميان كشور هاي اسلامي طراحي كرده ايم منتها آنچه ما به دنبال آن هستيم همكاري مردمي و غير دولتي است و هدف اصلي ما گسترش همكاري اقتصادي مردمي در سطح بالا ميان بازرگانان جهان اسلام مي باشد.

رئيس شوراي سياست گذاري خبرگزاري تقريب اظهار داشت: من چند پيشنهاد دارم پيشنهاد اول من اين است كه طي دو ماه آينده يك اجلاس بزرگي با حضور بيش از ۱۰۰ بازرگان از سراسر جهان اسلام برگزار شود تا در آن اجلاس به نتايج عملي دست پيدا كنيم.

وي افزود: مي توان كميته هايي را براي نشست آينده پيش بيني كرد تا در عرصه خدمات، مبادلات تجاري، توليدات كشاورزي و صنعتي ، توليدات صنايع غذايي كه ايران در اين عرصه از كشور هاي پيشرو است همكاري بيشتري داشته باشيم.

آيت الله اراكي اظهار داشت: دومين پيشنهاد عملي من تشكيل بازار بزرگ اسلامي در تهران است كه ما يك فضاي بزرگي را در تهران ايجاد مي كنيم كه كليه كشور هاي اسلامي در آن غرفه دائمي داشته باشند و از كشور هاي اسلامي نظير عربستان، تركيه، امارات و ... دعوت مي كنيم كه غرفه هايي در اين بازار بزرگ اسلامي به خود اختصاص دهند كه كالاهاي انان و كالاهاي ايراني در آنجا عرضه مي شود و  بدينوسيله زمينه براي تبادل كالاهاي تجاري و توليدات ايجاد مي شود.

دبير كل مجمع جهاني تقريب در پايان تأكيد كرد: ايران درياي بيكران آمادگي و زمينه هاي اقتصادي در همه عرصه ها است و معتقدم تاكنون فقط ۱۰ درصد از امكانات ايران مورد بهره برداري قرار گرفته است و ايران در زمينه هاي انرژي، تجارت و كشاورزي و ... داراي استعداد هاي بالقوه زيادي است و ايران آماده سرمايه گذاري و پذيرش سرمايه از همه كشور ها است.