مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
اندیشمند گامبیایی: اشتراکات میان مسلمانان بسیار بیشتر از اختلافات است | وحدت اسلامی به معنای دست کشیدن از عقاید نیست
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰۹:۲۸ 155
اندیشمند گامبیایی: اشتراکات میان مسلمانان بسیار بیشتر از اختلافات است | وحدت اسلامی به معنای دست کشیدن از عقاید نیست

محمد لمین اندیشمند و محقق گامبیایی در گفتگو با تقریب، با اشاره به اینکه دشمنان اسلام در سالهای اخیر تلاش کرده اند که اختلافات داخلی را به یک جنگ تمام عیار تبدیل کنند، گفت: در چنین وضعیتی وقتی کشورها به جنگ‌های مذهبی گرفتار شوند، امکان حل اختلاف و رسیدن به صلح دشوارتر است زیرا بسیاری از اعتقادات دینی مردم سوءاستفاده می کنند و با تحریک آنها زمینه را برای تداوم تنش مهیا نگه می دارند.

محمد لمین  با اشاره به اینکه وجود اختلاف نظر میان فرقه های مختلف دین اسلام طبیعی است، افزود: دامن زدن به اختلافات به ویزه میان شیعیان و اهل تسنن منجر به گسترش اختلافات خونین و عمیق تر شدن کینه های مذهبی می شود که در نتیجه مورد سوءاستفاده دشمنان اسلام قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در این شرایط حل اختلافات بسیار دشوار است، اظهار داشت:  هنگامی که جنگ‌های مذهبی در کشوری اتفاق بیفتد، زمان آن بسیار طولانی خواهد بود و نباید اجازه داد که مسلمانان به جای اتحاد و همگرائی با هم بجنگند.

این اندیشمند اهل گامبیا ادامه داد: تأکید بر وحدت در اصول اصلی و اولیه دین اسلام ریشه دارد که مبتنی بر وحدت حقیقی عالم خلق است. همچنین راهبرد دین اسلام برای تحقق این اتحاد بر اساس توجه به پیامدهای عوامل تفرقه در جهان اسلام است و طبق آموزه های دینی در صورت رفع عوامل تفرقه، وحدت می‌‌‌ تواند محقق شود.

وی در ادامه تصریح کرد: رهبران دینی وقتی توصیه به اتحاد میان مسلمانان می کنند نمی گویند که آنها باید از عقاید مخصوص خود دست بکشند و عقاید گروه دیگری را قبول کنند اما مساله بسیار مهم این است که موارد مشترک میان مسلمانان، بسیار بیشتر و مهم‌ تر و اساسی ‌تر از موارد اختلاف است. این در حالی است که دشمنان دین روى موارد اختلاف تکیه مى‌کنند در حالی که مسلمانان باید مواضع مشترک را تقویت کرده و اجازه ندهند دشمن بهانه به دست آورد و با تفرقه، نقطه‌ ایجاد اختلاف میان امت اسلامى را پیدا کند.