برگزاري نشست ويژه تجار و بازرگانان در حاشيه كنفرانس وحدت

برگزاري نشست ويژه تجار و بازرگانان در حاشيه كنفرانس وحدت
برگزاري نشست ويژه تجار و بازرگانان در حاشيه كنفرانس وحدت

نشست ويژه"تجار و بازرگانان" كشور هاي اسلامي با حضور آيت الله محسن اراكي در حاشيه بيست و ششمين كنفرانس وحدت اسلامي برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري تقريب(تنا)، در اين نشست كه بازرگاناني از كشور هاي اسلامي نظير سوريه، كنگو، عربستان و مصر حضور داشتند، "دكتر سهرابي" معاونت اجتماعي و بانوان مجمع جهاني تقريب طي سخناني اظهار داشت: هرچند در بانك توسعه اسلامي و سازمان همكاري اسلامي در حوزه تجارت كارهاي خوبي صورت گرفته است ولي ما در حوزه تجارت مي خواهيم يك كار جديدي با حضور تجار و بازرگانان كشور هاي اسلامي صورت دهيم.

وي افزود: بعد از بيداري اسلامي شرايط كشور هاي اسلامي يك شرايط خاصي شده است و به همان اندازه ايي كه تقريب مذاهب در حال شكل گيري است توطئه هاي دشمنان نيز پيچيده تر و به روز تر مي شود و شرايطي كه در مصر و سوريه در حال شكل گيري است نشان از پيچيدگي ايت توطئه ها دارد و جهان اسلام بايد در قبال آن هوشيار باشد.

دكتر سهرابي افزود: اما جارت و اقتصاد حد و مرز نمي شناسد و در نهج البلاغه حضرت علي(ع) به موضوع تجارت بيسار توصيه كرده است ايشان مي فرمايند"راههاي عبادت ۱۰ مسير است كه ۹ مسير آن از طريق تجارت است". در اين شرايط خاص كشور هاي اسلامي همه بايد دست در دست هم دهند و تجارت را بين خود گسترش دهند.

تجارت بسيار اندك كشور هاي اسلامي با يكديگر
"سيد حسين حسيني" مدير كل بازرگاني كشور هاي عربي و افريقايي سازمان توسعه تجارت نيز در اين نشست اظهار داشت: آنچه كه در مورد تجارت با كشورهاي اسلامي وجود دارد اين است كه تجارت ميان كشور هاي اسلامي فقط ۱۰ درصد مي باسد در حاليكه ۹۰ درصد از تجارت آنها با كشورهاي غير اسلامي مي باشد. عليرغم اينكه نهاد هاي بين المللي نظير سازمان همكاري اسلامي اين هدف را ترغيب مي كنند كه اين درصد را ارتقا دهند اما توفيقي در اين زمينه نداشتيم.

وي افزود: سال هاست كه ميان كشورهاي اسلامي موافقت نامه ترجيحات تجاري كه فلسفه اش حذف تعرفه و موانع تجاري است توسط سازمان همكاري اسلامي تصويب شده است اما هنوز اين مصوبه اجرايي نشده است.

مدير كل بازرگاني كشور هاي عربي و افريقايي سازمان توسعه تجارت گفت: من دو پيشنهاد دارم، پيشنهاد اول اينكه ؛ ما از دولت اي خود بخواهيم كه در اجراي موافقت نامه مصوب سازمان همكاري اسلامي پيرامون ترجيحات تجاري شتاب كنند.

وي افزود: نكته دوم اينكه ما خودمان به عنوان شخصيت حقيقي سعي كنيم همكاري تجاري با همكارانمان در كشور هاي اسلامي را در اولويت كاري قرار دهيم.

گسترش همكاري اقتصادي ايران و مصر
"احمد مصطفي" فعال اقتصادي مصر نيز طي سخناني اظهار داشت: مصر و ايران دو كشور مهم در جهان اسلام هستند و همكاري اين دو شور علاوه بر زمينه هاي تجاري بايد در ساير حوزه ا نيز گسترش پيدا كند زيرا اين كشور داراي تمدني كهن و پيشينه تاريخي زيادي هستند.

وي افزود: در مصر دو گروه وجود دارند گروهي كه موافق هرگونه همكاري ميان ايران و مصر هستند و گروه ديگر كه متأسفانه مخالف هرگونه مكاري ميان ايران و مصر مي باشند.

وي تأكيد كرد: بايد همكاري ميان مردم ايران و مصر به طرق مختلف بيشتر گردد و هرچه اين ارتباط بيشتر شود، همكاري دوجانبه نيز توسعه مي يابد.

راه اندازي بانك كاملا اسلامي
پروفسور "فريدون بوداغي" فعال اقتصادي ايراني مقيم آلمان نيز در اين نشست گفت: در حاليكه كشور هاي اروپايي كه داراي دين، نژاد و فرهنگ مشتركي نيستند توانسته اند اتحاديه مشترك ايجاد كنند اما متأسفانه كشور هاي اسلامي كه داراي دين، فرهنگ و بان مشترك هستند تاكنون نتوانسته اند چنين اتحاديه اي تشكيل دهند.

وي افزود: پيشنهاد من اين است كه يك بانك مشترك اسلامي كه كاملا اسلامي باشد راه اندازي گردد يعني سيستم هايي كه در بانك هاي اسلامي استفاده مي شود طراحي و توليد شده غرب است بنابراين كشور هاي اسلامي بايد بانكي راه اندازي كنند كه تمام سيستم هاي آن نيز مخصوص كشور هاي اسلامي و توليد و طراحي آنان باشد به همين خاطر ما نرم افزاري را طراحي كرديم كه نتوانند دشمن هاي اسلام به بانك ها در كشور هاي اسلامي حمله كنند.

اين فعال اقتصادي افزود: يك مسئله اي كه اكنون در جهان وجود دارد اين است كه دلار و يورو اقتصاد جهان را قبضه كرده است من معتقدم اولين راه حل براي ايجاد اقتصاد مشترك ميان كشور هاي اسلامي ايجاد پول واحد اسلامي است.

وي افزود: مسئله ديگر وابستگي برخي كشور هاي اسلامي به كشور هاي ضد اسلامي است . وابستگي كشور هاي اروپايي به آمريكا موجب شد كه اين كشور ها با ركود اقتصادي شديدي مواجه شوند بنابراين وابستگي به آمريكا چنين عواقبي براي برخي كشور هاي اسلامي در پي خواهد داشت.