بيست و پنجمین كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى در تهران برگزار مى شود

بيست و پنجمین كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى در تهران برگزار مى شود
بيست و پنجمین كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى در تهران برگزار مى شود

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى، بيست و پنجمین كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى را از 19 تا 21 بهمن (8 تا 10 فوريه) در تهران برگزار مى كند.

به گزارش روابط عمومى مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى، بيست و پنجمین كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى در دو بخش " ازيابى عملكرد بيست ساله مجمع جهانى تقريب مذاهب " و نشست "بيدارى اسلامى" در تهران برپا مى شود كه در آن اعضاى مجمع عمومى مجمع تقريب و جمعى از متفكران از 50 كشور جهان حضور دارند.

در اين كنفرانس متفكران وانديشمندانى از كشورهاى مالزى، روسيه، اندونزى، عراق، لبنان، عربستان، تايلند، الجزاير، انگلستان، آمريكا، استراليا، دانمارك، تونس، قطر، چنین، يمن، مصر وديگر كشورها حضور دارند.

در بيست و پنجمین كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى، مقالاتى با موضوعات "پشتیبانی از بيدارى اسلامى به منظور تحقق چشم اندازها" ارائه مى شود.

همچنین تبيين نقش انقلاب اسلامى در گسترش بيدارى اسلامى، تقويت سازمان ها و مؤسسات فراگیر اسلامى، تحقق آگاهی سياسى مطلوب در جوامع اسلامى، ترويج دعوت به فرهنگ تقريب و وحدت اسلامى، گسترش آگاهی عمومى از اسلام و مسائل روز جوامع اسلامى، تقويت اميد به آينده و حمايت از مقاومت اسلامى، آسيب شناسى بيدارى اسلامى و تبيين طرح جامع اسلامى در همه زمينه هاى زندگی از ديگر موضوعات مورد بحث انديشمندان شركت كننده در اين كنفرانس بين المللى است.