بیانیه اتحادیه جهانی تقریب نهاد اندیشمندان دانشگاهی در محکومیت ترور شهید فخری زاده

بیانیه اتحادیه جهانی تقریب نهاد اندیشمندان دانشگاهی در محکومیت ترور شهید فخری زاده

به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، متن بیاینه به شرح زیر است:

سمه تعالی
انا من المجرمین منتقمون.                
سوره سجده آیه ۳۲

بار دیگر دست پلید استکبار از آستین بدر آمد و به خون پاک دانشمندان  متعهدمان آغشته شد. شهادت آرزو و  فخر شهید محسن فخری زاده بود و انتقام خون او در کوتاه مدت موجب پشیمانی دشمن خواهد شد.  

قله های افتخار در علم و فناوری هسته ای کشورمان فراوانند و از آموزه های شهیدانی همچون فخری زاده  دانشمندانی تربیت شده اند که ادامه دهنده راه آن هایند و دشمن زبون بزودی خواهد دید که ثمرات خون این شهید سرافراز بارور شده و فناوری های علمی و دفاعی ما را به مرزهای رتبه اول جهان خواهد رساند.

اتحادیه جهانی تقریب نهاد اندیشمندان دانشگاهی این ترور ناجوانمردانه را که مقارن با سالگرد شهادت شهید هسته ای مان،  دکتر مجید شهریاری انجام گرفته، محکوم نموده و از دانشمندان و دانشگاهیان جهان انتظار دارد بر دولتمردان خود فشار آورند تا به این گونه جنایت ها واکنش مناسب نشان دهند. 

محمد مهدی زاهدی، رئیس اتحادیه جهانی تقریب نهاد اندیشمندان دانشگاهی.

۷/۹/۹۹