مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
"تقریب مذاهب اسلامی" راهکار مقابله با اندیشه های افراط گرایانه و عقاید تکفیری
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۴:۰۶ 144
اندیشمند سریلانکایی در گفت و گو با تقریب مطرح کرد؛

"تقریب مذاهب اسلامی" راهکار مقابله با اندیشه های افراط گرایانه و عقاید تکفیری

محمد رضا رییس بخش فرهنگی مسجد دواتاگا شهر کلمبو در سریلانکا در گفتگو با تقریب  با تاکید بر اینکه ایجاد اتحاد و همگرایی بر اساس عقلانیت یک اقدام مهم و اساسی در جوامع اسلامی است، گفت: هدف از راهبرد تقریب تلاش برای ایجاد یک سازوکار فکری و فراملی است که بر اساس آن کشورهای اسلامی و اندیشمندان مذاهب بر اساس محورهای مشترک اسلامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی به اتحاد برسند  و از یک رویکرد مشترک پیروی کنند.

محمد رضا در ادامه افزود: ایجاد چنین رویکرد مشترکی بر اساس عقلانیت دینی می تواند یکی از بهترین روش های خروج از اندیشه های افراط گرایانه و مقابله با عقاید تکفیری و به تبع آن  انزوا و از بین رفتن این اندیشه ها و گرایش ها باشد. عقلانیت دینی، مسلمانان را به اشتراکات دینی و رویکرد اعتدال مرتبط می سازد.

وی ادامه داد: حامیان و ترویج دهندگان خشونت مانند گروه های تروریستی و تکفیری مذهب را به ابزاری برای اقدامات خشونت بار خود تبدیل کرده اند. اقدامات خشونت بار مانند سر بریدن، آتش زدن در حالی که شعائر اسلامی سر می دهند، آواره کردن تعداد بسیاری از مسلمانان و از میان بردن مساجد و آثار تاریخی و زیربناهای اقتصادی و همچنین مورد حمایت قرار گرفتن دشمنان اسلام برای نابودی جوامع اسلامی از جمله پیامدهای وحشتناک شکل گیری گروههای افراطی و جریان های تکفیری است. حال آنکه قرآن کریم بارها تاکید کرده با کسانی که سر جنگ با شما ندارند به نبرد بر نخیزید و با آنها به عدالت رفتار کنید چرا که خداوند، عدالت و مهربانی را دوست دارد.

محمد رضا با بیان اینکه رهبران اسلام باید با اندیشه های تکفیری و وهابی ها مقابله کنند، افزود: ضروری است همه مسلمانان و غیر مسلمانان نسبت به اصول اصیل اسلام آشنا شوند تا از جنایات و خونریزی های تکفیری ها جلوگیری به عمل آید. تکفیری ها خطر بزرگ و مهمی برای جهان اسلام و همه انسانها هستند و این در حالی است که فقط مقابله سیاسی و نظامی علیه آنها کافی نبوده باید اقدامات عملی اندیشه ای و رسانه ای در دستور کار جوامع مسلمان قرار گیرد تا ریشه های این جریان های تندرو خشکانده شود.