حجت الاسلام رحیم ابوالحسینی در گفتگو با تقریب: هسته مرکزی هر نهاد و سازمانی اتاق فکر آن است | وظیفه اتاق های فکر تصمیم سازی و ارائه ایده های راهبردی است

حجت الاسلام رحیم ابوالحسینی در گفتگو با تقریب: هسته مرکزی هر نهاد و سازمانی اتاق فکر آن است | وظیفه اتاق های فکر تصمیم سازی و ارائه ایده های راهبردی است

حجت الاسلام و المسلمین رحیم ابوالحسینی معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی در گفتگو با خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، پیرامون ضرورت تشکیل اتاق های اندیشه ورز متشکل از نخبگان تقریبی گفت: اتاق فکر در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی یعنی ايجاد ساختاری كه می توان از طریق آن افکار را در یک مجموعه سازمانی بارور ساخت و به نتیجه مطلوب دست یافت؛ بدیهی است یک مدیر و مسئول به دلیل مشغله زیاد هیچگاه فرصت فکر کردن ندارد و اگر هم فرصت اندکی برای فکر کردن داشته باشد، فکر او مبتنی بر شخص اوست و خرد جمعی بر آن حاکم نیست.
 
وی ادامه داد: در دنیای امروز مديران در تصميم‌گيری های خود با بهره‌گيری از تفكرات هیئت اندیشه ورز، فرصت ها و تهدیدها را شناسایی کرده و خطاپذيری عملكرد خود را به کاهش حداقلی می رسانند؛ نهادینه - سازی فکری کارها از اهمیت به سزایی برخوردار است و هیچگاه کارهای مدیریتی و سازمانی قبل از فکر کردن، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ در واقع هسته مرکزی هر نهاد و سازمانی، اتاق فکر آن است.
 
حجت الاسلام ابوالحسینی تصریح کرد:درباره ویژگی های اتاق فکر باید گفت:اولاً: روح جمع اندیشی باید در هیئت اندیشه ورز حاکم باشد. یعنی حجم اطلاعات و عوامل تأثیرگذار در امر تصمیم سازی را باید در اختیار یکدیگر قرار دهند و پس از هم فکری و تحلیل آنها، استراتژی مطلوب را تعیین نمایند.
 
ثانیاً: شیوه صحیح انتقال فرآورده های فکری به جامعه هدف یکی دیگر از ویژگی های اتاق فکر است. اتاق های فکر در صورتی موفق خواهند بود که پس از خلق ایده های مناسب، آنها را به بهترین شیوه به مرحله اجرا در آورند و یا برای حصول بهترین نتیجه، به مخاطبان خود القاء کنند.
 
وی افزود: ثالثاً: اتاق فکر باید به روز باشد. وظیفه اتاق های فکر تصمیم سازی و ارائه ایده های راهبردی در باره اتفاقات و مسائل روز جامعه است. در این راستا اگرچه سرمایه های فکری گذشتگان، باید مورد استفاده قرار گیرد، اما این کافی نیست زیرا سرمایه های فکری گذشتگان تاریخ انقضا دارد و گاهی ممکن است با مسائل روز جامعه منطبق نباشد.

حجت الاسلام ابوالحسینی ادامه داد: رابعاً: پرهیز و اجتناب از کارهای روزمره سازمان یکی دیگر از ویژگی های اتاق های فکر است، زیرا نخبگانی که در اتاق فکر هستند، تصمیم ساز هستند و نباید آنها را درگیر کارهای اجرایی کرد.
 
وی در پایان اظهار داشت: پیشنهاد می شود مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی باید اتاق فکر خود را در سه مقطع راه اندازی کند؛ این سه مقطع یکی تولید اندیشه، و دیگری بازسازی و اصلاح فکرهای موجود و سوم دریافت اندیشه های نو از طریق ایجاد بانک اطلاعات است.