دبیر کل مجمع جهانی تقریب در گفتگوی تلفنی با مفتی اهل سنت عراق تأکید کرد: ضرورت همبستگی و وحدت بیشتر بین امت اسلام

دبیر کل مجمع جهانی تقریب در گفتگوی تلفنی با مفتی اهل سنت عراق تأکید کرد: ضرورت همبستگی و وحدت بیشتر بین امت اسلام

به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دکتر شهریاری در این گفتگو ضمن آرزوی سلامتی برای شیخ الصمیدعی، از مواضع ایشان در قبال جمهوری اسلامی ایران و اقدامات وی در زمینه وحدت امت اسلامی قدردانی کرد.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: ما امروز در برهه خطرناکی قرار داریم که بیش از هر زمانی ضرورت همبستگی و وحدت بیشتر بین امت اسلام را می طلبد.
دکتر شهریاری همچنین بر ضرورت هوشیاری بیشتر در مقابل توطئه های اخیر آمریکایی- صهیونیستی تأکید و امت اسلام و همه آزادگان جهان را به وحدت بیشتر برای مقابله این توطئه ها فرا خواند.
شیخ مهدی الصمیدعی هم در این گفتگو با اشاره به فعالیت دار الافتای اهل سنت و جماعت عراق، در زمینه وحدت بین احزاب و گروههای عراقی برای انجام هر اقدامی در زمینه پروژه های اسلامی و مقاومت، اعلام آمادگی کرد.
وی با اشاره به رفع بسیاری از فتنه های موجود در عراق از جمله فتنه های طائفی، فتنه داعش و ...از تعامل خوب ایران با اهل سنت دنیا و عراق و تلاش های این کشور در مبارزه با داعش قدردانی کردند.