ديدار نخست وزير عراق و هيأت همراه با مقام معظم رهبري -27/6/1385

ديدار نخست وزير عراق و هيأت همراه با مقام معظم رهبري -27/6/1385
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز در ديدار آقاي نوري المالکي نخست وزير عراق و هيأت همراه، سعادت و پيشرفت مردم اين کشور را سعادت و پيشرفت مردم ايران و منطقه دانستند و تأکيد کردند: جمهوري اسلامي ايران خود را موظف به حمايتهاي عملي از دولت و ملت عراق مي داند.
ايشان با ابراز خرسندي از شکل گيري دولت مستقل و پايدار در عراق افزودند: اميدواريم روزي فرا برسد که ملت عراق به جايگاه مورد استحقاق خود برسد و با کوتاه شدن دست بيگانگان، ثروتهاي مادي و انساني اين کشور در خدمت ملت عراق قرار گيرد.
رهبر انقلاب اسلامي با ابراز تأسف از رنج و سختي هاي روزمره مردم عراق خاطرنشان کردند: بخشي از اين رنجها و سختي ها مربوط به عملکرد رژيم طاغوت گذشته و بخشي هم مربوط به حضور اشغالگران در عراق است.
حضرت آيت الله خامنه اي تصريح کردند: با خروج اشغالگران بسياري از مشکلات عراق حل خواهد شد و برهمين اساس آرزومند خروج اشغالگران از عراق هستيم.
در اين ديدار که آقاي داوودي معاون اول رئيس جمهور نيز حضور داشت آقاي نوري المالکي نخست وزير عراق با ابراز خرسندي از سفر به ايران و قدرداني از مواضع جمهوري اسلامي ايران در حمايت از دولت و مردم عراق، اين سفر را موفقيت آميز خواند و تأکيد کرد: گسترش روابط با کشورهاي دوست و همسايه از اولويتهاي اصلي سياست خارجي عراق است.
وي همچنين با تشريح اوضاع عراق و اقدامات دولت براي حل مشکلات موجود در اين کشور از جمله تلاش براي ايجاد وحدت و يکپارچگي ميان طوائف، اقوام و مذاهب مختلف، افزود: مهم ترين مشکل در عراق مسئله ناامني است که بعثي ها و تکفيريها عوامل اصلي آن هستند.
نخست وزير عراق ابراز اميدواري کرد با عملي شدن توافقهاي انجام گرفته در تهران روابط دو کشور بيش از پيش گسترش يابد.