رئیس اداره سواد آموزی شهرستان بوکان: کرونا نخستین بلای عالم و فراگیرترین آن ها نیست

رئیس اداره سواد آموزی شهرستان بوکان: کرونا نخستین بلای عالم و فراگیرترین آن ها نیست

به گزارش ستاد خبری سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، خانم خدیجه اسماعیل پور، رئیس اداره سواد آموزی شهرستان بوکان در وبینار بانوان تقریبی، آزمایش و ابتلا را از مهم ترین مسائل زندگی انسان ها دانست.
وی یادآور شد: آزمایشات الهی بر مبنای قرآن اهدافی نظیر شناسایی مجاهدان، تعیین بهترین سرنوشت برای انسان، جدا کردن مومنان از غیر مومنان و... را دنبال می کند.
خانم اسماعیل پور تصریح کرد: امتحان و آزمایش وسیله ای برای ارتقاء و آگاه کردن انسان از وضعیت خود است. پیشینه امتحان الهی شاید به قدمت خلقت انسان ها بازگردد.
وی ادامه داد: هدف آزمایش الهی اتمام حجت با بندگان و همچنین ایجاد رشد و کمال آنهاست.
رئیس اداره سواد آموزی شهرستان بوکان گفت: عالم بر اساس پدیده و اسباب حرکت خود را ادامه می دهد.
وی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید یکی از دلایلی که امت های گذشته را آزمایش کردیم این بود که افراد به ضعف خود پی برده و دست به سوی خداوند متعال بلند کنند.
خانم اسماعیل پور بیان داشت: کرونا نخستین بلای عالم و فراگیرترین آن ها نیست. برای نمونه جنگ جهانی خود یکی از بلاهایی بود که سبب کشته شدن 80 میلیون نفر شد.
وی اضافه کرد: بلایا و مشکلات همواره دارای دو کارکرد بودند. موجب شدند که عده ای از دین روی گردان شوند، در مقابل عده ای به دین گرویدند.
رئیس اداره سواد آموزی شهرستان بوکان تصریح کرد: کرونا شاید زمینه ساز ظهور باشد، چرا که توجه به معنویت با شر و بلایا ایجاد می شود، به همین دلیل کرونا می تواند ما را برای ظهور آماده تر کند.
وی ادامه داد: البته متأسفانه ما در عرصه رسانه برای نشان دادن همدلی و وحدت جامعه ایرانی دچار ضعف هستیم.