مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
معرفی کتاب تقریبی | رویکردي دینی به مسئلۀ وحدت و همگرایی
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۱:۳۱ 165
معرفی کتاب تقریبی | رویکردي دینی به مسئلۀ وحدت و همگرایی

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، «کتاب رویکردي دینی به مسئلۀ وحدت و همگرایی» به نویسندگی محمد منصور نژاد در 200 صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر در بردارنده مقالات و نوشتارهاي مختلف مؤلف در سال هاي متمادي با رویکردي هم گرایانه و وحدت جویانه در مناسبت هاي مختلف می باشد که در چهار فصل تنظیم شده است؛

فصل اول با عنوان «وحدت در سنت و سیره معصومین علیهم السلام» مشتمل بر سه بحث زیر است:  وحدت و مبعث، رفتار پیامبر «صلی الله علیه و آله» با پیروان ادیان و زمینه هاي انسجام مذهبی در صحیفه سجادیه، که پتانسیل نصوص معتبري چون «صحیفۀ سجادیه» را براي تقویت انسجام مذهبی تبیین می‌کند.

عنوان فصل دوم، «دین و وحدت ملی، فرهنگ دینی و انسجام اسلامی» است که پتانسیل هاي فرهنگ دینی براي ایجاد انسجام ملی را مورد توجه و بررسی قرار داده و در مقالۀ بررسی ریشه هاي هم گرایی بین اهل کتاب با سایر ایرانیان در دفاع مقدس به خوبی نشان  میدهد که دین اسلام در کنار سایر عوامل، در عمل سبب هم گرایی و همدلی همۀ ایرانیان براي دفاع از مرز و بوم کشورشان گردیده است.

در فصل سوم: با عنوان «وحدت از نگاه متفکر ان شیعی»، اندیشه چهار نفر از مصلحان بزرگ ایرانی و شیعی معاصر پیرامون همدلی و وحدت به رشتۀ تحریر درآمده است.

این چهار مصلح بزرگ عبارت اند از:  1- سید جمال الدین اسدآبادي که آغازگر همدلی جدي سنی و شیعه بوده و رویکرد همگرایانۀ او به نحوي از مسئله تجدد متأثر است 2-آیت الله العظمی بروجردي که با رویکردي سنتی به وحدت  شیعه و سنی عشق می ورزید؛ 3- امام خمینی(ره) که هم در نظر به صورت جدي به وحدت ایرانیان و وحدت پیروان مذاهب شیعه و سنی معتقد بود و هم در عمل در  این مسیر گام هاي اساسی برداشت؛ 4-استاد مطهري، شاگرد برجسته امام خمینی(ره) که هم منادي وحدت ملی و هم مقوم انسجام مذهبی بود.

اندیشۀ این چهار متفکر در سه مقالۀ  «هم گرایی شیعه با اهل سنت مقایسۀ دو رویکرد:سید جمال الدین اسدآبادي و آیت الله العظمی بروجردي»، «کتاب و عترت از دیدگاه امام خمینی(ره)» و «شهید مطهري و رویکردي هم گرایانه در مباحث اعتقادي» بررسی شده است.

فصل چهارم با عنوان «وحدت از راه گفت وگو و دعوت» با مقالۀ «زمینه هاي  ایجاد وحدت اسلامی از طریق گفت‌وگوی بین تمدنی» آغاز میشود، و مقالۀ دیگر با عنوان «اصل گفت وگو و دعوت در روابط بین الملل از نگاه اسلامی» نگاهی به سطح  فراتر از جهان اسلام دارد و غیر مسلمانان را از راه گفت وگو به تقارب و تعامل و نزدیکی می خواند.