معرفی کتاب تقریبی | "ملف التّقريب" عرض لتاريخ جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية

معرفی کتاب تقریبی | "ملف التّقريب" عرض لتاريخ جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب «ملف التّقريب،عرض لتاريخ جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامي» به نویسندگی «محمد علی آذرشب» در 237 صفحه به چاپ رسیده است.

در این کتاب آمده است: اکنون بيش از نيم قرن از تشکيل دارالتقريب بين المذاهب الإسلاميه در قاهره مي گذرد. اين نهاد ديني  اجتماعي يکي از نمودهاي همکاري و تفاهم ميان شرق و غرب جهان اسلام يا حداقل ميان دو سرزمين ايران و مصر است.

محمدعلي آذرشب استاد ادبيات عرب در دانشگاه تهران، در اثر حاضر، کارنامه و فهرستي از برنامه هاي انجام شده از سوي دارالتقريب را فراهم آورده است.

اين کتاب به دو بخش اصلي تقسيم مي شود؛ در بخش نخست به طور ويژه به مجله رسالة الإسلام  و مطالبي که در آن پيرامون مسأله تقريب درج شده پرداخته است.

اين مطالب ، ذيل شش محور ،«قرآن» ،«عقيده» ،« بيان»، «ادبیات» ،«فقه» و نگاهی به سخنان سردبیر آمده است.

در پايان اين بخش ، فهرستي از مطالب مجلة «رسالة الإسلام» از شماره يک تا شصت به همراه نشاني جلد و صفحة آن مطلب آمده است.

نويسنده در بخش دوم به تاريخ و سرگذشت دارالتقريب و اسناد و توافق نامه‌های رسمی مربوط به آن پرداخته است‌.

محورهاي اين بخش عبارت است از: «مذکرات» (خاطرات)، «اسناد رسمي و توافق نامه ها» (وثائق)،« نامه ها و مکاتبات» (رسائل) «برنامه ها و اقدامات علمی» (مشاريع علمية)،  «نشاطات عالمية » (فعاليتهاي بين المللي)، «صداى دارالتقريب في الصحافة» (انعکاس و بازتاب دارالتقريب در جرايد) و« تساؤل » (سوالها و جوابها).