مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
معرفی کتاب تقریبی | وحدت اسلامی .. بیداری اسلامی .. مفاهیم و پیشینه
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۱:۰۲ 377
معرفی کتاب تقریبی | وحدت اسلامی .. بیداری اسلامی .. مفاهیم و پیشینه

به گزارش حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب وحدت اسلامی، بیداری اسلامی؛ مفاهیم و پیشینه به قلم «محمد حسین اردوش» توسط «انتشارات ادیان» در 720 صفحه  به چاپ رسیده است.
   
این کتاب پژوهشی در زمینه راهکارهای تحقق وحدت و بیداری اسلامی از گذشته تا عصر حاضر با تکیه بر جنبش شکل گرفته در راستای اتحاد جهان اسلام نگاشته شده است. در این نوشتار، ضمن بررسی مفاهیم مربوط به وحدت و بیداری اسلامی، پیشینه بحث در این زمینه مطرح و آثار وحدت‌بخشی به جامعه اسلامی عرضه شده است.

نویسنده در ابتدای این کتاب، پاره‌ای از تعاریف مربوط به وحدت اسلامی مانند پان اسلامیسم، تبلیغات تبشیری یا تبصیری، نوشعوبیه، هم‌گرایی، واگرایی و تقریب مذاهب اسلامی و پس از آن ریشه‌های ناهمسازگرایی‌های مذهبی و علاقه جهان غرب به وقوع آن در کشورهای اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در ادامه نویسنده به مؤلفه‌های جنبش اتحاد اسلام و عوامل تقویت آن اشاره کرده و استعمارستیزی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن برشمرده است.

در بخش بعدی کتاب، نویسنده به معرفی اجمالی سید جمال‌الدین اسدآبادی به عنوان یکی از علمای فعال در زمینه ایجاد وحدت و بیداری اسلامی پرداخته و تلاش‌های ایشان در این عرصه را تشریح کرده است.