مقام معظم رهبري نماد وحدت جهان اسلام

مقام معظم رهبري نماد وحدت جهان اسلام
مقام معظم رهبري نماد وحدت جهان اسلام

 وزير رفاه و خدمات عمومي پاكستان اظهار داشت: مقام معظم رهبري و رئيس جمهور محترم ايران سمبل وحدت مسلمانان هستند و ما افتخار مي كنيم كه آنها رهبران امت اسلامي هستند.

به گزارش خبرگزاري تقريب(تنا)، "فردوس عاشق اعوان" وزير رفاه و خدمات عمومي پاكستان طي سخناني در بيست و ششمين كنفراني وحد اسلامي اظهار داشت: من بسيار خوشحال هستم كه بار ديگر در بين علما و شخصيت هاي مهم جهان اسلام حضور دارم و من يك پيام از سوي مردم پاكستان و "آصف زرداري" رئيس جمهور پاكستان براي شما دارم ، آنها بهترين سلام را براي اين كنفرانس داشتند و مردم پاكستان در اعتقادات خود راسخ هستند و معتقدند زمان آن رسيده است كه جهان اسلام با هم متحد شوند و از يكديگر پشتيباني كنند و براي فائق آمدن بر مشكلات پيش رو از قبيل تروريسم با يكديگر اتحاد و همبستگي داشته باشند.

وي افزود: شعار اين كنفرانس بسيار روشن است كه ما بايد با همديگر همكاري داشته باشيم و براي هدف مشترك كه همان وحدت است تلاش كنيم.

وزير رفاه و خدمات عمومي پاكستان تأكيد كرد: اگر مسلمانان متحد شوند هيچ كس نمي تواند آنها را شكست دهد ولي اگر تفرقه داشته باشيم با شكست مواجه مي شويم و اين نشان مي دهد كه ما بايد در مسير فلسفه اصلي رسالت حضرت محمد(ص) قرار بگيريم.

وي افزود: مقام معظم رهبري و رئيس جمهور محترم ايران سمبل وحدت مسلمانان هستند و ما افتخار مي كنيم كه آنها رهبران امت اسلامي هستند.

وزير رفاه و خدمات عمومي پاكستان در پايان گفت: به مجمع جهاني تقريب تبريك مي گويم كه اين بستر را فراهم كرده تا ما گرد هم بياييم و پيرامون وحدت جهان اسلام با يكديگر نشست داشته باشيبم و در پايان نيز بيانيه اي جهت وحدت جهان اسلام منتشر نماييم.