نقش بی بدیل بانوان در ایجاد تمدن و فرهنگ سالم

نقش بی بدیل بانوان در ایجاد تمدن و فرهنگ سالم
نقش بی بدیل بانوان در ایجاد تمدن و فرهنگ سالم

آیت الله اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که زن پاک دامن نسلی پاک را به وجود می آورد تصریح کرد : نقش بانوان در ایجاد مجتمع سالم ، فرهنگ سالم و تمدن سالم بی بدیل است و ما اگر بخواهیم فرهنگ تقریب را درجامعه اسلامی نهادینه کنیم باید به نقش زنان در جهان اسلام توجه کنیم.

به گزارش خبرگزاری تقریب "تنا" ، آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور در همایش بانوان بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ، در بیان دلایل برگزاری نشستی مجزا برای بانوان در کنفرانس وحدت اظهارداشت : اصولا نقش بانوان در جامعه سازی اسلامی بسیار مهم است ، در قرآن کریم و روایات  اهل بیت "ع" ، به ویژه فرمایشات رسول اعظم ، تاکید شده که جامعه را خانواده می سازد و خانواده را زن خانواده می سازد و در روایات نیز به این مسئله تاکید شده است.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد : در استفای آدم و نوح که فردی است عقل مورد استفاده قرار گرفته است ولی در استفای آل ابراهیم و آل عمران استفا ، استفای اهل بیتی است و خاندان مورد استفا قرار گرفته است ، ولی نکته مشترک این استفای اهل بیتی ، حضور زنان است .
وی تاکید کرد : راز استفای اسری یا خاندانی در قرآن کریم ، حضور زنان بزرگ تاریخ بشر است و خداوند دراین زمینه در قرآن کریم تاکید می کند که "ذریه بعضا من بعض" به این معنا که نسل به نسل این استفا ادامه پیدا می کند و این نسیج پاک به وسیله خانواده پرورش پیدا می کند .
آیت الله اراکی در ادامه با بیان این که زن پاک دامن نسلی پاک را به وجود می آورد تصریح کرد : نقش بانوان در ایجاد مجتمع سالم ، فرهنگ سالم و تمدن سالم بی بدیل است و ما اگر بخواهیم فرهنگ تقریب را درجامعه اسلامی نهادینه کنیم باید به نقش زنان در جهان اسلام توجه کنیم.
وی با اشاره به چالش های خطرناک و بزرگ جهان اسلام گفت : مهمترین چالش امروز جهان اسلام ، تلاش دشمنان برای در هم شکستن اراده اسلامی مسلمانان از درون است ، دردرون جامعه اسلامی ما افراد مخلص و پاک زیاد بودند ولی در درون روح جمعی ما افراد از خدا غافل بسیار بود ولی بیداری اسلامی روح خفته افراد را بیدار کرد و اراده جمعی را شکل داد.
آیت الله اراکی ایجاد تفرقه و اختلاف میان مسلمانان را در راستای تلاش دشمنان برای مخدوش کردن روحیه جمعی دانست و گفت : اگر روحیه جمعی میان مسلمانان وجود نداشته باشد آرزوی ایجاد تمدن اسلامی بزرگ به گور خواهد رفت ، در این شرایط پرچالش و خطرناک نقش بانوان در یکپارچه شدن جامعه اسلامی بسیار موثر است.
وی افزود : در حال حاضر باید در اندیشه آن باشیم که انسجام دینی - اسلامی را از طریق بانوان در جامعه اسلامی به وجود آوریم .
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تاکید کرد : در شرایط فعلی جهان اسلام ، ضرورت تشکیل سازمان بانوان مسلمان فعال بیش از پیش احساس می شود زیرا ایجاد این اتحادیه زمینه انسجام خانواده ها را فراهم می کند .
آیت الله اراکی در پایان از تلاش های آیت الله تسخیری و خانم افتخاری قدرانی کرد.