توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه انجام شد؛

چاپ و انتشار «کتاب چکیده مقالات سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی» از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی

چاپ و انتشار «کتاب چکیده مقالات سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی» از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی

«کتاب چکیده مقالات سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی» توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.

برای نخستین بار، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی در نشست ها و برنامه های کمیته داوری سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نقشی فعال ایفا نمود و اداره کل انتشارات این معاونت صفحه آرایی، طرح جلد و ویراستاری چکیده مقالات و چاپ آن را بر عهده داشت.

در این دوره، محورهای تخصصی چهارگانه شامل حقوق بشر و بین ­الملل فلسطین، مطالعات راهبردی و آینده­ نگری پایان رژیم اشغالگر صهیونیستی، فقه مقاومت و بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی برای کنفرانس در نظر گرفته شد. پس از اعلام فراخوان و آغاز به ­کار فعالیت دبیرخانۀ کنفرانس، علاقه­ مندان با ارسال ده ­ها اثر در قالب­ های گوناگون به این گردهمایی بزرگ جهان اسلام اقبال در خور ملاحظه­ ای نشان دادند.

ثبت کنفرانس بین­ المللی وحدت اسلامی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) برای نخستین بار از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی

با عنایت به انجام شایستۀ امور علمی و برنامه ­ریزی­ های صورت­ گرفته در معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه مذاهب اسلامی، برای نخستین ­بار کنفرانس بین­ المللی وحدت اسلامی به­ عنوان یکی از رویدادهای بزرگ جهان اسلام در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ثبت شد. هستۀ فکری کمیتۀ عالی داوری در این معاونت تشکیل شد.

پس از دریافت ده­ ها مقاله به زبان­ های عربی، فارسی و انگلیسی متعلق به نواندیشان، نویسندگان و پژوهشگرانِ علاقه ­مند به مشارکت در کنفرانس از سراسر جهان اسلام، در مجموع تعداد 58 مقاله را برای ارزیابی­ های تخصصی­ تر به هئیت داوران کنفرانس معرفی کرد.

معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه مذاهب اسلامی ضمن انتشار کتابچۀ چکیدۀ 20 مورد از مقالاتِ برگزیده، بر اساس محورهای چهارگانۀ کنفرانس، تعداد 4 مقاله را شایستۀ تقدیر و ارائه تشخیص داد.

این کتاب در قطع رقعی و در 48 صفحه شامل بیست و یک چکیده مقاله به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی است که از میان 58 مقاله، برگزیده و انتخاب شده است.