چهارمین جلسه هم اندیشی تشکل تقریبی بانوان قرآنی جهان اسلام برگزار شد

چهارمین جلسه هم اندیشی تشکل تقریبی بانوان قرآنی جهان اسلام برگزار شد

به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، چهارمین جلسه هم اندیشی تشکل تقریبی بانوان قرآنی جهان اسلام،با حضور« سید رضا» رئیس این تشکل و جمعی دیگر از بانوان فرهیخته قرآنی برگزار شد.
 
تعیین محورهای مقالات سی و سومین کنفرانس وحدت، بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری غرفه های این تشکل و محتوای آنها در کنفرانس وحدت و بحث و بررسی پیرامون مبانی قرآنی بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
 
نقش استراتژیک بانوان قرآنی درعرصه دفاع (فردی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی)، نقش زنان مقاومت در بیداری اسلامی، بررسی تطبیقی نقش زنان مقاومت در صدر اسلام و معاصر، زن در آیینه دفاع مقدس، نقش استراتژیک زنان فلسطینی در مقاومت، بررسی اخلاق مقاومت در جهاد بانوان از صدر اسلام تا کنون، نقش راهبردی زنان در ترویج سبک زندگی اسلامی با محوریت بیانات مقام معظم رهبری، نقش بانوان در جهاد هوشمندانه یا همه جانبه با سبک زندگی غربی از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه هم اندیشی تشکل تقریبی بانوان قرآنی جهان اسلام، پیرامون موضوع مقالات سی و سومین کنفرانس وحدت اسلامی بود.
 
در این جلسه همچنین، پیرامون معرفی پایان نامه های قرآنی، ارائه آثار هنری و تألیفات بانوان قرآنی، معرفی آثار هنرمندان به زبانهای عربی و انگلیسی در غرفه مخصوص تشکل قرآنی، ارائه بروشور زندگینامه علامه عسگری به زبانهای مختلف و .. بحث و تبادل نظر شد.