کمیسیون بیداری اسلامی و ترویج آن در کنفرانس وحدت

کمیسیون بیداری اسلامی و ترویج آن در کنفرانس وحدت
کمیسیون بیداری اسلامی و ترویج آن در کنفرانس وحدت

در ادامه برنامه های کنفرانس وحدت اسلامی، کمیسیون بیداری اسلامی و ترویج آن پیش از ظهر امروز دوشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، در این کمیسیون که در یکی از سالنهای جنبی سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی به انجام رسید، روشهای بسط و گسترش بیداری اسلامی مورد بررسی و بحث و تبادل نظر مهمانان داخلی و خارجی قرار گرفت.

نقش مقاومت در تشکیل هویت اسلامی، نقش رسانه های تقریب در ترویج بیداری اسلامی، بیداری اسلامی و نمادهای تحریف، نقش بیداری اسلامی در ترسیم دورنمای وحدت اسلامی و... از جمله مقالاتی بود که در این کمیسیون ارائه گردید.

در این برنامه دکتر شیخ نبیل حلباوی از سوریه، شیخ حسان عبدالله از لبنان، دکتر محمد نعمانی از انگلیس، خالد رمزی سالم از اردن، احمد مصطفی از مصر و دکتر العوادی از عراق به ارائه مقاله پیرامون موضوغ مرتبط با کمیسیون پرداختند.

گفتنی است علاوه بر کمیسیون مذکور، کمیسیون وحدت اسلامی و افقهای پیش رو، پیامبر اعظم(ص) و هویت امت واحده اسلامی، و جلسه ویژه تجار و بازرگانان برنامه های پیش از ظهر امروز کنفرانس وحدت اسلامی را تشکیل می دادند.