مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
گزارش تصویری از حضور آیت الله محسن اراکی در راهپیمایی 13 آبان قم 98/8/13
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۴:۵۶ 528

گزارش تصویری از حضور آیت الله محسن اراکی در راهپیمایی 13 آبان قم 98/8/13

گزارش تصویری از حضور آیت الله محسن اراکی در راهپیمایی 13 آبان قم 1398/8/13