گزارش كميسیون بحران‌هاي جهان اسلام در اختتاميه بيست و ششمين كنفرانس وحدت

گزارش كميسیون بحران‌هاي جهان اسلام در اختتاميه بيست و ششمين كنفرانس وحدت
گزارش كميسیون بحران‌هاي جهان اسلام در اختتاميه بيست و ششمين كنفرانس وحدت

كميسیون بحران‌هاي جهان اسلام گزارش فعاليت‌هاي اين كميته را اعلام كرد.

به گزارش تقريب(تنا)،‌ "كمال هلباوي" سخنگوي كميسيون بحران‌هاي امت اسلامي در بيست و ششمين كنفرانس وحدت گزارش فعاليت‌هاي اين كميته را در مراسم اختتاميه اعلام كرد.

هلباوي تصريح كرد: در اين كميته به چالش‌هايي كه امت اسلامي در شرايط كنوني با آن رو به رو است پرداخته  و از مسئله تكفير، لزوم آزادسازي مقدسات اشغال شده و مقدساتي كه استكبار مي‌خواهد آنها را از دهن مسلمانان پاك كند،نقش آفريني زنان در آينده، طايفه گرايي كه امت اسلامي را با چالش رو به رو كرده است، اعتماد به شيطان بزرگ آمريكا و غرب به عنوان ناجي سرزمين‌هاي اسلامي و ‌مصرف‌گرايي به عنوان نمونه‌هايي از اين چالش‌ها نام برده شد.

وي با اشاره به اين كه اين موارد چالش‌هاي روبه روي ما در جهان اسلام است،‌تاكيد كرد: بايد اين مشكلات را بررسي كرده و براي آنها راه حل بيانديشيم. ‌