گزارش كمیته وحدت اسلامی در كنفرانس وحدت ارائه شد

گزارش كمیته وحدت اسلامی در كنفرانس وحدت ارائه شد
گزارش كمیته وحدت اسلامی در كنفرانس وحدت ارائه شد

محمد الدسوقی استاد دانشگاه قاهره و رییس كمیته وحدت اسلامی در اختتامیه كنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ، نتایج كمیته وحدت اسلامی را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری تقریب "تنا" ، محمد الدسوقی استاد دانشگاه قاهره و رییس كمیته وحدت اسلامی در بیست و ششمین كنفرانس بین المللی وحدت در اختتامیه این نشست به ارائه گزارش نتایج این كمیته پرداخت.
وی با بیان این كه موضوع این كمیته در خصوص وحدت اسلامی و عناصر دولت اسلامی بود گفت : مشكل بزرگی كه مسئله تقریب را با مخاطره مواجه كرده این است كه ما یك نادانی فقهی داریم و افرادی كه علم فقه و شریعت را می آموزند اساس و اصول آن را نمی دانند.
رییس كمیته وحدت اسلامی با اشاره به وجود فقه و شریعت در اسلام خاطرنشان كرد : قرآن كریم و سنت متواتر كه سند صحیح داشته باشد به آن شریعت می گویند ، برخی از این متون ثابت شده اند ولی متاسفانه هنوز برخی منبع مستندی ندارند.
وی با تاكید براین كه عدم ادراك صحیح برخی فقها از مسائل دینی و شریعت منجر به اختلاف میان مذاهب اسلامی شده است گفت : همه علما یك میراث ارزنده ای برای ما به ارث گذاشته اند ولی این به این معنا است كه این نظرهای فقهی نمی تواند قدسیت و جایگاه متون اصلی فقهی قرآن و سنت را داشته باشد.
محمد الدسوقی ادامه داد : نقطه نظرات متفاوت بدین معنا نیست كه تعصب و طرفداری غیر منطقی از مذهب خود و دیگران داشته باشیم ،‌مردم باید بدانند كه فقه وحی منزل نیست و اختلاف بین علما در متونی است كه ممكن است چندین استنباط داشته باشد ،‌قرآن كریم اصولی دارد كه بر اساس آن می توانیم به صحت یا نادرست بودن متون فقهی پی ببریم.
استاد دانشگاه قاهره تاكید كرد : افراط گرایی و تعصب از موانع اصلی ایجاد وحدت و همدلی در دین اسلام است.