سخنرانی آیت الله اراکی در مسجد بنی فاطمه اصفهان در سالگرد وفات امام خمینی

سخنرانی آیت الله اراکی در مسجد بنی فاطمه اصفهان در سالگرد وفات امام خمینی
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در شب سالگرد وفات امام خمینی، در مسجد بنی فاطمه اصفهان حاظر شدند و در مراسم یادواره دویست و ده شهید هیئت بنی فاطمه اصفهان به ایراد سخن پرداختند.