دیدار جمعی از مبلغان و شخصیتهای سیاسی، مذهبی پاکستان با قائم مقام دبیر کل مجمع تقریب

دیدار جمعی از مبلغان و شخصیتهای سیاسی، مذهبی پاکستان با قائم مقام دبیر کل مجمع تقریب
جمعی از مبلغان و شخصیتهای سیاسی، مذهبی پاکستان، صبح امروز یکشنبه دوم تیرماه با حجت الاسلام موسوی قائم مقام دبیر کل مجمع تقریب دیدار کردند.