ز به کار دومین کنفرانس بین المللی مبارزه با افراط گرایی در موصل/تأکید بر مقابله با آثار منفی تفسیر ناصحیح از دین و ضرورت بازگشت به اسلام ناب محمدی

ز به کار دومین کنفرانس بین المللی مبارزه با افراط گرایی در موصل/تأکید بر مقابله با آثار منفی تفسیر ناصحیح از دین و ضرورت بازگشت به اسلام ناب محمدی
دومین کنفرانس بین المللی مبارزه با افراط گرایی در موصل به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دانشگاه موصل، دانشگاه فناوری شمالی و با حضور متمایز دهها اساتید دانشگاه و علمای مذاهب اسلامی ، تحت عنوان «تنوع دینی، قومی و تکامل اجتماعی» کار خود را آغاز کرد.