دیدار جمعی از علما و فعالان رسانه ای هند با آیت الله اراکی

دیدار جمعی از علما و فعالان رسانه ای هند با آیت الله اراکی
جمعی از علما و فعالان رسانه ای هند با آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دیدار و گفتگو کردند.