نشست خبری رئیس ستاد اجرایی سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت

نشست خبری رئیس ستاد اجرایی سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت
نشست خبری دکتر محمد دلبری رئیس ستاد اجرایی سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت پیرامون دستاوردهای این کنفرانس صبح روز سه شنبه 5 آذر ماه 1398 با حضور اصحاب رسانه در ساختمان موزه شهدا برگزار شد.