معارفه مدیر کل منابع انسانی مجمع تقریب مذاهب اسلامی

معارفه مدیر کل منابع انسانی مجمع تقریب مذاهب اسلامی
مراسم معارفه مدیر کل منابع انسانی جناب آقای نصیری صبح روز دوشنبه 29 ارديبهشت 1399 با حضور دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.