تماس های تلفنی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با علمای اهل سنت عراق

تماس های تلفنی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با علمای اهل سنت عراق
حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی بعد از ظهر روز 30 تیرماه 1399 با شیخ خالد الملا رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق، شیخ مهدی الصمیدعی رئیس دارالافتای اهل سنت و جماعت عراق و شیخ عبدالقادر الآلوسی رئیس شورای علمای پیوند محمدی بصورت تلفنی گفتگو کرد.